Pressmeddelande -

Ny unik portabel taklyft från Human Care för den överviktiga delen av den amerikanska befolkningen

Human Cares produktområde taklyftar lanserar idag världens första portabla taklyft, Singel 5100 Herkules, för brukare upp till 300 kg. Behovet av lyftar för denna kategori brukare på den amerikanska sjukhusmarknaden är redan stor idag, men spås öka än mer framöver. Lyften är utrustad med en justerbar teleskopgalge som med enkelhet kan anpassas efter brukarens behov. Att lyften dessutom är portabel innebär att man enkelt kan flytta den mellan olika rum allt beroende på var behovet återfinns. Detta ger en ökad flexibilitet och därmed kostnadseffektivitet jämfört med existerande fast monterade taklyftssystem.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag