Gå direkt till innehåll

Event

Välkommen till Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund!

Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund – HRF – är den samlande organisationen för företag med svensk anknytning till mobilt boende. Förbundet organiserar såväl tillverkare och importörer av husvagnar och husbilar som tillbehörs- och serviceföretag samt återförsäljare. Samtliga ledande företag inom området är idag medlemmar. Bland medlemmarna finns såväl stora nationella och globala företag som små och medelstora inhemska – många gånger entreprenörsdrivna – företag.

Förbundet, som internationellt går under namnet Swedish Caravan Trade Association är medlem av European Caravan Federation (ECF).

Gemensamma intressen
Som samlande branschförbund arbetar HRF för att ge branschen rätt affärsförutsättningar. HRF verkar bland annat för att utveckla sunda affärsprinciper i branschen till gagn för både näringsidkare och konsumenter, vilket leder till långsiktig hållbarhet – såväl miljömässig som socialt och ekonomiskt.

Förbundet arbetar också för att tillvarata branschens och campingutövarnas intressen gentemot myndigheter och andra organisationer. Att främja och utveckla det mobila boendet, samt skapa en hållbar tillväxt för svensk besöksnäring, hör också till förbundets uppgifter.

Trygghet och hållbarhet
För att göra HRF-anslutna företag till en trygg affärspartner för enskilda ägare/köpare av husvagnar och husbilar ställer HRF höga krav på sina medlemmar i fråga om etik, arbetssätt och företagsstruktur. HRF är för en fri konkurrens på lika villkor, och värnar om konsumentens rätt till valfrihet.

HRF är en ansvarstagande del av samhället, som verkar för ett sunt affärsetiskt agerande med hållbar tillväxt med individen i centrum – i kombination med möjlighet till mobilt boende och fri mobilitet – som mål.

För detta krävs respekt för myndigheter, företag, individer och övrig omvärld. Som branschförbund ställer sig HRF dessutom bakom – och verkar för utifrån vårt perspektiv – både Nollvisionen för trafiksäkerhet och CO2-neutralitet 2050.

Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund
Benvedsvägen 19
561 38 Huskvarna
Sverige