Gå direkt till innehåll
Många är intresserade av en ny husvagn eller husbil och branschen ser tecken på en uppgång i nyregistreringen inom kort.
Många är intresserade av en ny husvagn eller husbil och branschen ser tecken på en uppgång i nyregistreringen inom kort.

Pressmeddelande -

Positiva signaler i mars

Mars månads registreringssiffror visar en nedgång för husvagnar medan husbilar landar i nivå med för ett år sedan. Branschen börjar se positiva signaler om att en vändning är på gång.

- Vår bransch påverkas precis som alla branscher av den rådande konjunkturen, säger Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF).

- Men vi börjar nu se en del positiva signaler om att en vändning är på gång. Mässan i början av månaden i Stockholm var mycket välbesökt och de vårevent som våra återförsäljare arrangerat har alla haft stort intresse. Räntan är enligt de flesta experter på väg ned och förtroendet för svensk ekonomi på väg upp. Det är tydliga signaler som ger förhoppningar att fler vågar investera i ett nytt fritidsfordon, fortsätter Per Nilsson.

- Vi får också rapporter om att begagnade fordon säljer bra. Intresset för ett klimatsmart semesteralternativ ökar också, något som flera campingplatsägare vittnar om, och branschen har en stark framtidstro, avslutar Per Nilsson.

Husvagnsregistreringar för mars 2024

Under mars månad 2024 registrerades 145 husvagnar (motsvarande månad året dessförinnan registrerades 184.) Hittills under 2024 betyder det 201 registrerade husvagnar mot 283 under samma period 2023. I procent innebär detta en minskning med 28,97 %.

Husbilsregistreringar för mars 2024

Mars månads husbilsregistreringar visar 220, medan det i mars föregående år registrerades 219 husbilar. Hittills under kalenderåret 2024 har det totalt registrerats 348 husbilar, medan det under motsvarande period 2023 registrerades 419. I procent innebär detta en minskning med 16,95 % för år 2024.

  Ämnen

  Kategorier


  Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund – HRF – är den samlande organisationen för företag med svensk anknytning till mobilt boende. Förbundet organiserar såväl tillverkare och importörer av husvagnar och husbilar som tillbehörs- och serviceföretag samt återförsäljare.

  Kontakter

  Jörgen Nyström

  Jörgen Nyström

  Presskontakt Kanslichef 070 365 40 99
  Per Nilsson

  Per Nilsson

  Presskontakt Ordförande 0706317326

  Välkommen till Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund!

  Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund – HRF – är den samlande organisationen för företag med svensk anknytning till mobilt boende. Förbundet organiserar såväl tillverkare och importörer av husvagnar och husbilar som tillbehörs- och serviceföretag samt återförsäljare. Samtliga ledande företag inom området är idag medlemmar. Bland medlemmarna finns såväl stora nationella och globala företag som små och medelstora inhemska – många gånger entreprenörsdrivna – företag.

  Förbundet, som internationellt går under namnet Swedish Caravan Trade Association är medlem av European Caravan Federation (ECF).

  Gemensamma intressen
  Som samlande branschförbund arbetar HRF för att ge branschen rätt affärsförutsättningar. HRF verkar bland annat för att utveckla sunda affärsprinciper i branschen till gagn för både näringsidkare och konsumenter, vilket leder till långsiktig hållbarhet – såväl miljömässig som socialt och ekonomiskt.

  Förbundet arbetar också för att tillvarata branschens och campingutövarnas intressen gentemot myndigheter och andra organisationer. Att främja och utveckla det mobila boendet, samt skapa en hållbar tillväxt för svensk besöksnäring, hör också till förbundets uppgifter.

  Trygghet och hållbarhet
  För att göra HRF-anslutna företag till en trygg affärspartner för enskilda ägare/köpare av husvagnar och husbilar ställer HRF höga krav på sina medlemmar i fråga om etik, arbetssätt och företagsstruktur. HRF är för en fri konkurrens på lika villkor, och värnar om konsumentens rätt till valfrihet.

  HRF är en ansvarstagande del av samhället, som verkar för ett sunt affärsetiskt agerande med hållbar tillväxt med individen i centrum – i kombination med möjlighet till mobilt boende och fri mobilitet – som mål.

  För detta krävs respekt för myndigheter, företag, individer och övrig omvärld. Som branschförbund ställer sig HRF dessutom bakom – och verkar för utifrån vårt perspektiv – både Nollvisionen för trafiksäkerhet och CO2-neutralitet 2050.

  Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund
  Benvedsvägen 19
  561 38 Huskvarna
  Sverige