14 500 hyresgäster har svarat på vår stora medlemsenkät om boendet.
14 500 hyresgäster har svarat på vår stora medlemsenkät om boendet.

Pressmeddelande -

Stora skillnader när boende sätter betyg på värdar

Hyresgäster hos de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborgsregionen är mindre nöjda med sitt boende idag jämfört med 2016. Samtidigt är de generellt sett mer nöjda än hyresgäster som bor hos privata värdar. När det gäller hyresgästinflytande får både kommunala och privata värdar genomgående låga betyg.

Hyresgästföreningen i region västra Sverige har under 2019 genomfört en stor medlemsundersökning för att ta reda hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende. Enkäten har genomförts av företaget Enkätfabriken och har besvarats av cirka 14 500 hyresgäster i 13 kommuner.

– Nöjdheten bland hyresgästerna mäts genom ett Nöjd Hyresgäst Index (NHI) på en index-skala från 0–100, och grundar sig i hur man upplever boendet i sin helhet i förhållande till hyresnivån, samt fastighetens och lägenhetens skick och vardagliga förvaltningen. Nöjdheten har totalt sett försämrats något jämfört med vår senaste undersökning från 2016. Då var det genomsnittliga NHI-värdet 60, denna gång är snittvärdet 58, säger Hyresgästföreningens analytiker Nils Thylén.

Resultatet visar att hyresgäster hos de allmännyttiga bolagen är något mer nöjda med sitt boende än de som bor hos privatvärdar. Speciellt tydligt är det för hyresvärdarnas service samt reparationer och underhåll, och inte minst vad gäller möjligheten till inflytande. I undersökningen får de 15 allmännyttorna ett genomsnittligt värde på 61. De 20 privatvärdarna mest flest antal svar i enkäten hamnar på ett genomsnittsvärde på 57. Skillnaden mellan allmännyttorna och privatvärdarna är dock mindre nu jämfört med 2016, då motsvarande värden var 64 respektive 56.

– Det hade varit positivt om det minskade glappet mellan allmännyttiga och privata värdar berodde på att de privata värdarna höjt sina betyg. Nu är det tyvärr bara delvis så, det minskade glappet beror i högre grad på att allmännyttorna har försämrat sig, säger Nils Thylén

Skillnaderna i nöjdhet varierar också stort mellan de olika hyresvärdarna. Värt att notera i årets enkät är att de tre stora kommunala bostadsbolagen i Göteborg – Bostadsbolaget, Familjebostäder, och Poseidon – placerar sig i bottenskiktet på listan för allmännyttiga värdar. Endast Stiftelsen Orustbostäder får lägre betyg. Eksta Bostads AB i Kungsbacka ligger i topp, följt av Stenungsundshem och Partillebo.

Störst glapp mellan topp och botten finns bland de privata värdarna, främst beroende på stora skillnader i reparationer, underhåll och möjligheter till felanmälan. Amlövs Fastighetsförvaltning AB har nöjdast hyresgäster medan Victoria Park, Västerstaden och Balder hamnar i botten av listan.

– Det är roligt att se att många privata värdar har så pass nöjda hyresgäster. Samtidigt bekräftar de låga betygen för Victoria Park, Västerstaden och Balder den bild som vi har sedan tidigare. Det blir nu viktigt att träffa dessa bolag för att diskutera hur de kan jobba för att förbättra sig, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Undersökningen visar också att såväl allmännyttiga som privata värdar genomgående får anmärkningsvärt låga betyg när det gäller boinflytande. Cirka hälften av alla som svarat uppger att de bara är delvis eller inte alls nöjda med sitt inflytande över den egna lägenheten och den gemensamma boendemiljön.

– Inflytande är en viktig fråga för hyresgästerna och den här enkäten visar att det behövs kraftiga förbättringar överlag för att hyresrätten ska upplevas som en bra boendeform, säger Carl-Johan Bergström.

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

Carl-Johan Bergström, förhandlingschef
Mobil:0725-01 18 11
Mejl: carl-johan.bergstrom@hyresgastforeningen.se

Nils Thylén, analytiker
Mobil: 0705-49 10 14
Mejl: nils.thylen@hyresgastforeningen.se

Allmännyttiga hyresvärdar 2016 2019 +/–
Eksta Bostads AB 69 73 +4
Stenungsundshem AB 68 69 +1
Partillebo AB 73 68 –5
Varbergs Bostads AB 68 66 –2
Mölndalsbostäder AB 66 64 –2
Tjörns Bostads AB 56 64 +8
Stiftelsen Kungälvsbostäder 58 64 +6
AB Alebyggen 61 64 +3
Öckerö Bostads AB 52 62 +10
Förbo AB 64 61 –3
Göteborgs Stads Bostads AB 66 60 –6
Gårdstensbostäder AB 59 60 +1
Familjebostäder i Göteborg AB 63 59 –4
Bostads AB Poseidon 60 58 –2
Stiftelsen Orustbostäder 59 57 –2
Privata hyresvärdar 2016 2019 +/–
Amlövs Fastighetsförvaltning AB 64 69 +5
Derome Förvaltning AB 59 67 +8
Örgryte Bostads AB & Co 71 66 –5
Ernst Rosén Förvaltnings AB --- 65 ---
Robert Dicksons Stiftelse 72 64 –8
Ernst Rosén AB 60 62 +2
Bygg-Göta Göteborg AB 66 62 –4
Skandia Fastigheter AB 60 61 +1
Ivar Kjellberg Fastighets AB 57 60 +3
Wallenstam AB 55 59 +4
Stena Fastigheter i Göteborg AB 57 59 +2
Källfelt Byggnads AB 64 57 –7
Tobisson 56 56 0
Sigillet Fastighets AB 63 56 –7
HSB Göteborg 56 56 0
Curt Lunddahl & Co 63 54 –9
Willhem AB 43 51 +8
Fastighets AB Balder 52 47 –5
Västerstaden 39 46 +7
Victoria Park AB 55 46 –9

Ämnen

 • Juridik

Taggar

 • allmännytta
 • bostadsbolag
 • hyresvärd
 • boende
 • hyresrätt
 • västra götaland
 • engagemang
 • boinflytande
 • om oss

Regioner

 • Västra Götaland

Hyresgästföreningen organiserar 73 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Presskontakt

Johan Öhman

Johan Öhman

Presskontakt Kommunikatör 070-490 12 26
Kajsa Lind

Kajsa Lind

Presskontakt Kommunikatör 0738-19 24 07

Relaterat material