Pressmeddelande -

Hyresgästföreningen kommenterar Boverkets siffror om byggandet: Staten bör ta över delar av risken

Boverket har analyserat 2017 års byggande. Antalet färdigställda bostäder uppgår till 53 500 och antalet påbörjade till 67 750. De senaste årens stadiga ökning av antalet påbörjade bostäder har alltså planat ut och byggloven för flerbostadshus sjunker.

– Det är snart 25 år sedan dåvarande regeringen skiftade finansieringsansvaret för bostadsbyggandet från staten till hushållen. Tyvärr är resultatet dåligt, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

– Byggtakten i snitt sedan dess har varit knappa 24 000 bostäder per år och hushållens skuldsättning har ökat. För hushåll med bolån uppgick skulden i september förra året till 338 procent av årsinkomsten. Att det nu dessutom finns tecken på att byggandet viker vid första tecken på vakanser visar på ett systemfel, säger Martin Hofverberg.

Enligt Boverket borde byggandet ligga på cirka 80 000 bostäder per år för att klara befolkningsökningen.

– Boverket gör en behovsanalys. Men behov och efterfrågan är två olika saker. Idag ligger risken hos hushåll och företag. Då byggs det för att tillgodose en efterfrågan, inte för att möta ett behov, säger Martin Hofverberg.

Hyresgästföreningen menar att om staten tar över en del av risken, till exempel genom förmånliga topplån, kan marknadens aktörer förmås att bygga till lägre avkastningskrav.

– Det sänker den lägsta möjliga hyran, ökar antalet möjliga hyresgäster och minskar risken för vakanser. Då ökar också möjligheterna att fortsätta bygga när konjunkturen viker, vilket är det enda sättet att möta det behov som Boverket har prognosticerat, säger Martin Hofverberg.

För mer information kontakta:

Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen 070-547 87 46

Ämnen

  • Samhälle

Taggar

  • ekonomisk politik
  • ekonomi
  • martin hofverberg
  • bostadspolitik
  • byggande

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Presskontakt

Peter Skeppström

Presskontakt Pressansvarig 0725-09 11 63

Sofia Zouagui

Presskontakt Pressekreterare 073-3491121

Teo Strömdahl Östberg

Presskontakt Pressekreterare 0739-15 65 59