Pressmeddelande -

Hyresgästföreningen: riksdagen öppnar för försämrat konsumentskydd för Sveriges hyresgäster

Regeringens proposition fler tillval för hyresgäster (2018/19: 108), som riksdagen röstade igenom igår riskerar att på sikt urholka konsumentskyddet för Sveriges hyresgäster, varnar Hyresgästföreningen.

–Det är viktigt att lagstiftningen skyddar konsumenten. I det här fallet gör den inte det för Sveriges hyresgäster. Det är inte rimligt någonstans att den som vill ha ett tillval, ny diskmaskin eller badkar till sin lägenhet i överenskommelse med sin hyresvärd ska riskera att få betala samma sak två gånger och få orimliga hyrespåslag, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Lagen innebär att en hyresvärd och en hyresgäst har möjlighet att teckna individuella avtal om tillval för upp till en tredjedel av hyran, som hyresgästen betalar av i tio år. Efter de tio åren kan sedan hyresvärden tillgodoräkna sig tillvalet i hyran vilket innebär en risk för ett försämrat konsumentskydd, där Sveriges hyresgäster riskerar att få betala tillvalet två gånger. Det är inte rimligt.

Generellt är tillval till lägenheten något som många hyresgäster värdesätter där hyresrätten är en flexibel boendeform och man kan välja till olika tjänster. Det kan också uppfattas som en bra service som man kan tänka sig att betala för, inte minst för tryggheten om något händer eller går sönder. Det är dessutom en av få möjligheter för många hyresgäster att faktiskt kunna påverka utformningen av den egna bostaden.

–Tillval är något som är uppskattat bland våra medlemmar och hyresgäster och varje år tecknas det flera tusentals avtal om tillval mellan hyresgäster och hyresvärdar. Den nya lagstiftningen är illa beredd och riskerar att leda till omotiverat höga boendekostnader säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

I Tillvalsutredningens förslag hade man kunnat sätta satt stopp för denna ”dubbelbetalning” genom ett nytt fjärde stycke i 55 b § HL: ”Har hyresgästen genom tillägg för en period om tio år från avtalets ingående helt svarat för hyresvärdens kostnader för ett tillval enligt andra stycket får vid prövningen av hyran för lägenheten hyresvärden inte tillgodoräkna sig förbättringen”.

­– Konsumentskyddet är en viktig grundbult i dagens bostadsmarknad. Lagförslaget, såsom det är utformat är ett svek mot Sveriges hyresgäster. Deras ökade valfrihet överväger inte nackdelarna som ett urholkat konsumentskydd faktiskt innebär. Vi vill därför se att riksdagen och regeringen inleder en översyn av konsekvenserna och att det sker i nära samarbete med parterna på hyresmarknaden, säger Marie Linder.

Ämnen

  • Energifrågor

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Kontakter

Peter Skeppström

Presskontakt Pressansvarig 0725-09 11 63

Sofia Zouagui

Presskontakt Pressekreterare 073-3491121

Teo Strömdahl Östberg

Presskontakt Pressekreterare 0739-15 65 59