Pressmeddelande -

Hyresgästföreningen vill se en ny bostadspolitik

Bostad 2030 har tagit fram en gedigen reformagenda konstaterar Hyresgästföreningen när delegationen i dag presenterar sitt slutbetänkande. Vi har nu fått ett förslag som är intressant för oss att noga överväga. Det är dags för en ny bostadspolitik om alla ska ha rätt till ett tryggt boende.

– Hyresgästföreningen vill vara med och utveckla framtidens bostadspolitik. Det behövs om alla ska ha rätt till ett tryggt boende. I sina grundliga och akademiska studier har Bostad2030 vågat avliva många myter och vi har nu fått ta emot ett förslag som är intressant för oss att noga överväga, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

Bostad 2030 startades för ungefär ett år sedan av Hyresgästföreningen, med ett brett uppdrag: Att lägga grunden för en ny och kunskapsbaserad bostadspolitik. Då, precis som nu, befann sig Sverige i ett läge med både bostadsöverskott och bostadsbrist samtidigt. Och där många har svårt att efterfråga dyr nyproduktion av hyresrätter. Hyresgästföreningen tog därför initiativ till ett oberoende forsknings- och kunskapsprojekt som har utförts av delegationen Bostad 2030 under ledning av Anders Sundström.

– Idag är det hushållen som förväntas bekosta nyproduktionen, med stora lån eller dyra nyproduktionshyror. Det är inte hållbart, och delegationens förslag om sociala obligationer med statliga garantier är den typen av nytänkande som behövs för att lösa finansieringen av nyproduktion och flytta över delar av risken från den enskilda till det allmänna, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Delegationen har utöver finansieringen identifierat krav på kommunerna att bygga, tillgång till detaljplanelagd mark och förbättrad konkurrens som receptet för att få ett tillräckligt stort utbud till en rimlig kostnad.

– Det är här den bostadspolitiska diskussionen ska befinna sig. Konkreta förslag som ger tillräckligt byggande över tid till rimlig kostnad och som tacklar den otillräckliga konkurrensen, de höga priserna och de kommuner som kan men inte vill bygga, säger Martin Hofverberg.

De senaste 25 åren har risktagandet för nyproduktion legat på hushåll, företag och privata banker samtidigt som kommunerna har använt mark som intäktskälla snarare än en strategisk tillgång i samhällsplaneringen.

– Det har gett oss ett alldeles för lågt byggande. Det som byggts har blivit för dyrt och den privata skuldsättningen skenar. Det är dags för en ny bostadspolitik och där har Delegation Bostad 2030 bidragit med ett gediget kunskapsunderlag till hur framtidens bostadsförsörjning ska utformas, säger Marie Linder.

Ladda ner slutbetänkandet från Bostad 2030 här.

Ämnen

  • Energifrågor

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Presskontakt

Peter Skeppström

Presskontakt Pressansvarig 0725-09 11 63

Sofia Zouagui

Presskontakt Pressekreterare 073-3491121

Teo Strömdahl Östberg

Presskontakt Pressekreterare 0739-15 65 59