Pressmeddelande -

Hyrorna behöver hållas tillbaka 2020

Nu inleds förhandlingarna om hyrorna för 2020.Hyresgästföreningens analys av samhällsekonomin, nationellt och internationellt, samt bostadsföretagens ekonomi visar att det inte finns något egentligt utrymme för hyreshöjningar. Vanligt folk måste kunna bo kvar, menar Hyresgästföreningen.

–Är det en rimlig hållning att, när alla andra kostnader går ner, så ska boendekostnaderna för hyresgäster gå åt motsatt håll? Självklart inte, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Enligt statistiska centralbyrån är det boendekostnaderna som mest påverkat tolvmånadersinflationen i landet, medräknat både hyran och räntekostnader för eget ägt boende.

–Hyresrätten är redan idag den dyraste boendeformen. Sex av tio hushåll består av ensamstående personer, med eller utan barn, som ska klara av en eventuell hyreshöjning på bara en inkomst. Vanligt folk måste kunna bo kvar, säger hyresgästföreningen Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Både i Sverige och internationellt präglas ekonomin av en tilltagande avmattning. Räntorna är fortsatt låga, svensk inflation är fortsatt på väg ner och Hyresgästföreningen kan även se att tidigare års lägre hyresuppgörelser mer än väl har kompenserat för fastighetsägarnas kostnadsutveckling. Inför 2020 behöver hyresutvecklingen hållas på en långsiktigt mer hållbar nivå. Effekterna av för höga nivåer kommer att slå hårt mot människors plånböcker. Vanligt folk måste kunna bo kvar i sina lägenheter.

Hyresförhandlingarna ska fortsätta att föras utifrån de förutsättningar som råder på den lokala orten. Givet fastighetsföretagarnas stora och trygga vinster i en alltmer osäker ekonomi måste de hyresuppgörelser som tecknas i höst ligga i nivå med den samhällsekonomiska utvecklingen och som konsekvens av det lägre hyresjusteringar. Det konstaterar Hyresgästföreningen inför den stundande förhandlingsomgången avseende 2020 års hyreshöjning.

I den analys som Hyresgästföreningen genomför av bostadsföretagens ekonomi inför varje års förhandlingsarbete är det tydligt hur företagen själva beskriver sina ekonomiska framgångar. Att äga och förvalta fastigheter har givit ett, högt och över tid, ökande överskott. Trots detta har de senaste årens förhandlingar till stor del bedrivits med argumentet att bostadsföretagen måste få ytterligare kompensation för kostnadsökningar. Det är orimligt att kostnadsökningar kopplade till nyproduktion finansieras av hyresgästkollektivet ensamt.

Det är betydande värden som hanteras i hyresförhandlingarna. En hyreshöjning på 2 procent innebär en intäktsförstärkning på 2,2 miljarder kronor för hyresvärdarna och en ökad kostnad för hyresgästen på 1 100 kronor per år.

–I förhållande till risk är hyresvärdarnas avkastning idag mycket god. Antalet tomma lägenheter är närmast obefintlig. Att i det läget öka den ekonomiska pressen på hyresgästerna rimmar illa med verkligheten, avslutar Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen

Fakta om hyresmarknaden:

* Antal hyreslägenheter: 1,6 miljoner

* Antal hyresgäster: 3 miljoner

* Total hyressumma 2018: 113 miljarder kr

* Antal förhandlade lägenheter: 1,5 miljoner

* 58 700 hyresgäster har redan i förväg fått sin nya hyra klar för 2020?, detta då 19 fleråriga avtal slöts förra året. För dessa avtal är den genomsnittliga hyreshöjningen 1,9 procent.

*Under de senaste tre åren har hyreshöjningarna i snitt legat på 0,61-0,98 procent

För mer information och kontakt vänligen ring 010-459 10 70 eller press@hyresgastforeningen.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Kontakter

Peter Skeppström

Presskontakt Pressansvarig 0725-09 11 63

Relaterat innehåll