Pressmeddelande -

​Väljarna ratar marknadshyror

Sju av tio bland allmänheten är negativa till marknadshyror. Endast en av tio är positivt inställda till marknadshyror och inte i något av riksdagspartiernas väljargrupper finns det stöd för marknadshyror. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen.

– Marknadshyror leder inte till fler hyresrätter, bara fattigare hyresgäster. Det tjänar varken hyresgästerna eller samhället på, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Vi tre miljoner hyresgäster vill ha löfte från partierna om att inte röra dagens hyressättningssystem.

Bland samtliga partiers väljare är fler negativa till marknadshyror än vad som är positiva. Till och med hos Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna där stödet för marknadshyror är som störst, med en fjärdedel, är motståndet större. Hos Centerpartiet är 56 procent av väljarna negativt inställda till marknadshyror, Moderaterna 52 procent och Liberalerna 47 procent.

Den väljargrupp där motståndet mot marknadshyror är som störst är hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet där 92 procent av väljarna i respektive parti är mycket eller ganska negativt inställda till marknadshyror. Bland Miljöpartiets väljare är siffran 80 procent.

– Jag har deltagit i många debatter runt om i landet där politiker från Alliansen och Sverigedemokraterna förespråkat olika former av friare hyressättning, alltså marknadshyror. Det tycker jag är väldigt märkligt med tanke på att varken hyresgästerna, allmänheten eller deras väljare håller med dem, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

När allmänheten blir tillfrågade om vad de tror att marknadshyror skulle leda till svarar de att hyrorna antagligen skulle öka, att de med låga inkomster skulle få lov att flytta för att de inte har råd med hyran, att unga skulle få svårare att flytta hemifrån och att bostadssegregationen skulle öka. Bara en av tio bland allmänheten tror att marknadshyror skulle leda till ett ökat bostadsbyggande.

– Det förvånar mig inte att marknadshyra är ett så oerhört impopulärt förslag. Många hushåll klarar knappt av dagens hyresnivåer. Flera undersökningar visar att marknadshyror kommer leda till högre hyror för en stor majoritet av landets hyresgäster, säger Marie Linder.

Om undersökningen
Undersökningen är utförd av Novus på uppdrag av Hyresgästföreningen under perioden 20-24 augusti 2018. Resultaten är baserade på 1002 genomförda webbintervjuer bland allmänheten 18 år och äldre, ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade Sverigepanel, med en svarsfrekvens på 58 procent. Undersökningsresultatet har viktats för att kompensera skillnader i svarsfrekvenser när det gäller kön, ålder, geografi, utbildningsbakgrund och politisk preferens i valet 2014.

Vad är marknadshyra?
Ett system för hyressättning där fastighetsägaren ensidigt sätter hyran.

Vad säger partierna?
Hyresgästföreningen har vid flera tillfällen ställt frågan om marknadshyror till politikerna och fått olika besked beroende på vem som har svarat och när frågan ställts. Flera partier har varken sagt ja eller nej till marknadshyror. En del har uttalat sig för vad de kallar en "friare hyressättning", vilket är ett första steg mot marknadshyror. Det kan Hyresgästföreningen bara tolka som att de är för ett införande av marknadshyror.

Här kan du läsa om Hyresgästföreningens brev till partierna och vad de svarat: https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/partierna-har-fatt-brev-av-hyresgastforeningen/ 

Så svarar partierna på tidningen Hem & Hyras fråga om marknadshyror: https://www.hemhyra.se/nyheter/valfragan-ska-reglerna-hur-hyrorna-satts-andras/

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Taggar

  • marie linder
  • bostadspolitik
  • marknadshyror
  • novus
  • marknadshyra

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Presskontakt

Peter Skeppström

Presskontakt Pressansvarig 0725-09 11 63

Sofia Zouagui

Presskontakt Pressekreterare 073-3491121

Teo Strömdahl Östberg

Presskontakt Pressekreterare 0739-15 65 59

Relaterat material

Relaterade nyheter