Pressmeddelande -

​Ny hamn i Nynäshamn, nu behövs fler hyresrätter

Nu står det klart att Nynäshamn kommer att få en ny stor hamn kallad Stockholm Norvik. Detta innebär att Stockholms län får helt nya möjligheter att ta emot stora mängder gods och att transportsträckorna och den klimatpåverkan dessa innebär kan minskas. För Nynäshamns del innebär satsningen fler nya arbetstillfällen, både under byggtiden och när hamnen står klar. Detta skapar attraktivitet och kommer att leda till att många vill flytta till kommunen. Men ett stort problem återstår att lösa, var ska alla bo? I dag kan man på Nynäshamnsbostäders hemsida endast hitta en ledig lägenhet. Om satsningen på en ny stor hamn ska bli socialt hållbar, måste också det grundläggande behovet av bostäder tryggas. Det måste byggas fler hyresrätter med rimliga hyror.

För mer information, kontakta:

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn
070-171 33 62

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • hyresgästföreningen
  • stockholms län

Regioner

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Kontakter

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm Kommunikation och opinionsbildning 072-4521354