Gå direkt till innehåll
BRF Getingen i Kalmar berättar!

Blogginlägg -

BRF Getingen i Kalmar berättar!

I am Home strävar efter att bygga fastigheter med yteffektiva bostäder som är anpassade efter de boendes behov och livets föränderlighet. Vi vill skapa möjlighet till livsglädje. Det är viktigt för oss att se till såväl fastighetsägarens som till de boendes behov när vi utvecklar bostäder. Därför har vi under hösten genomfört en enkätundersökning i BRF Getingen i Kalmar.

Syftet med enkäten var att dra lärdom av de boende och styrelsedeltagarnas reflektioner så att vi i framtiden kan utveckla fastigheter som till ännu större utsträckning är anpassade efter så väl fastighetsägarens som den boendes behov och önskemål.

BRF Getingen i Kalmar, tillträdde 2017 I am Homes projekt Tallbocken. Fastigheten har en blandad upplåtelseform där 38 lägenheter upplåts som bostadsrätt och 8 lägenheter upplåts som hyresrätter. Av de totalt 46 lägenheterna är 6st lägenheter 2rok och 40st 1rok.

Enkäten gick ut till samtliga 46 lägenheter i fastigheten, 13st av dessa ville delta i undersökningen. Vi erhöll deltagande från samtliga representantsgrupper; hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och styrelserepresentanter.

Vilka var våra tankar kring Tallbocken?

Vid utvecklingen av Tallbocken hade vi fokus på ett hållbart byggande där vi använde oss av en platsbyggd trästomme. Med hänsyn taget till marknaden och fastighetens förutsättningar bedömde vi att ett troligt framtida hushåll i projektet skulle vara ett yngre studerande ensamhushåll. Därför gjorde vi flera val i utvecklingen av fastigheten för att underlätta vardagen för detta hushåll.

Vi valde att skapa en cykelanpassad fastighet med kvadratsmarta lägenheter med fokus på delningsekonomi och flera gemensamhetsutrymmen. Detta bidrar till att de boende erhåller fler funktioner på färre kvadrat och därmed kan de få en lägre hyra. Vi öppnade upp fastigheten med en arkadgård, öppna loftgångar och unisona cykelparkeringar, för att skapa en känsla av gemenskap och gynna det naturliga mötet grannar emellan. För att komplettera de yteffektiva lägenheterna och skapa en luftig känsla i planlösningen valde vi att utrusta så många lägenheter som möjligt med en balkong eller uteplats med glasräcke.

Vad tycker de boende om Tallbocken?

Deltagarna uttrycker sig positivt kring utformningen av fastigheten. De säger att det möjliggör för en gemenskap i huset och att det ger ett välkomnande intryck. Cykelparkeringarna på övre plan ser de som en stor fördel. Det som har nämnts som förbättringspotential kring dessa har varit att de gärna ser fler parkeringar på samtliga plan samt något större hiss och utrymme utanför hissen för att manövrera cykeln.

Vid frågorna kring de gemensamma utrymmena är så gott som alla eniga i att de uppskattar dessa. Framförallt de gemensamma balkongerna och takterrassen. De uttrycker även en uppskattning av övernattningsrummet som möjliggör övernattande besök från familj och vänner trots en mindre lägenhet.

Den allmänna inställningen till de lägenhetsanknutna balkongerna är mycket positiv. De uttrycker att balkongen blir en tacksam förlängning av lägenheten större delen av året.

Sammanfattningsvis har de boende lämnat positiv respons på de anpassningar vi gjort på fastigheten. Det som har framkommit som förbättringspotential är utökade förvaringsmöjligheter, avgränsningar på balkongen mot den närmsta grannen för att minska känslan av insyn, samt något större hiss för att kunna transportera cyklar.

Vi tackar de boende för att de tagit sig tiden att besvara våra frågor. Reflektionerna vi fått genom denna undersökning tar vi med oss i utvecklingen av morgondagens bostäder. De kommer att vara än mer anpassade efter fastighetsägarens och de boendes behov och önskemål.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Ida Nilsson

Ida Nilsson

Presskontakt Marknadskommunikatör 0707192129
Petra Wertheimer

Petra Wertheimer

Presskontakt Marknadschef Marknad 072-5060222