Pressade priser minskar säkerheten vid vägarbeten

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 11:17 CEST

Priset är avgörande när vägarbeten upphandlas, det bekräftas av Väg- och transportforskningsinstitutet VTI som häromåret granskade frågan på uppdrag av Trafikverket. I en intervju för I Perspektiv riktar både riksdagsledamot Magnus Manhammar (S) och Johan Karlsson, arbetsmiljöombud på Seko, kritik mot Trafikverket och är överens om att säkerhet och arbetsmiljö måste få kosta pengar.

Kommunerna som satsar mest och minst på vägar

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:05 CEST

Det är stor skillnad på hur mycket kommunerna satsar på vägunderhåll. Leksand satsar mest och Berghs kommun i Jämtland har minst kostnader för vägunderhåll. I Perspektiv har med hjälp av kommun- och landstingsdatabasen Kolada, som är den enda som omfattar samtliga kommuner, försökt få en bild av hur mycket olika kommuner satsar på drift och underhåll av gator och vägar.

Klimathotet mot infrastrukturen

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 14:52 CET

Klimatförändringarna väntas ge växande påfrestningar på infrastrukturen. Ökat regnande till exempel, väntas göra att fler vägar spolas bort och brokonstruktioner skadas samtidigt som riskerna för ras, erosion och skred ökar. I sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 satsar Trafikverket cirka 1,5 miljarder kronor av bärighetsanslaget på att klimatanpassa vägsystemet.

Små medel för vinterväghållning orskar högre kostnader för halkolyckor

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:12 CET

Det finns ett tydligt samband mellan de resurser som läggs på vinterväghållning och kostnaderna för fallrelaterade skador. Varje år skadas i Sverige cirka 3 500 gående allvarligt i en fallolycka, enligt forskning vid VTI. Var fjärde fallolycka leder till att den skadade får bestående men. Under vintern orsakas nästan nio av tio fallolyckor i trafiken av halka på grund av is eller snö.

Så kan antalet viltolyckor halveras

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 08:03 CEST

I en intervju för I Perspektiv säger Anders Sjölund, ekolog och nationell samordnare på Trafikverket, att antalet viltolyckor skulle kunna halveras. Sju eller åtta procent av det statliga vägnätet borde utrustas med viltstängsel i kombination med säkra passager. I fjol omkom åtta personer i viltolyckor, varav sju i olyckor med älg. 39 personer skadades svårt.

Självkörande arbetsfordon upphandlingskrav i framtiden?

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 08:59 CEST

Om några år kan autonoma arbetsfordon vara en del av Trafikverkets krav vid upphandling. Allt bättre datorer driver på utvecklingen och det går mycket snabbt när det gäller autonoma fordon. Flera försök pågår redan i gruvor och på flygplatser. I höst börjar försöksverksamhet i Göteborg med självkörande personbilar i stadsmiljö.

Okej för självkörande fordon på vägarna

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 08:43 CEST

Ingen framtidsfantasi utan verklighet. Från den 1 juli kan du möta ett självkörande fordon på allmänna vägar. Det behövs dock särskilt tillstånd för autonoma fordon – Utvecklingen ställer krav på att man i större utsträckning testar i verklig trafik, säger utredaren Yvonne Wärnfeldt vid Transportstyrelsen

Folk tar inte hänsyn - jag har sett förare som tittar på film

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 14:40 CEST

Sänk hastigheten vid vägarbeten till 30 kilometer i timmen, öka polisövervakningen och höj straffen för dem som kör för fort. Så vill vägarbetaren Björn Porshammar öka säkerheten för dem som arbetar på väg.

Trafikolyckor vid vägarbeten - 80 personer skadas i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:08 CEST

I den officiella olycksstatistiken saknas det uppgifter om hur många som årligen skadas allvarligt eller omkommer i samband med vägarbeten. En sammanställning från Trafikverket visar att i den vanligaste olyckstypen vid vägarbeten är gående eller cyklister inblandade. Den näst vanligaste är upphinnandeolyckor. I 195 av de undersökta olyckorna var en eller flera vägarbetare inblandad.

Risk för akuta problem för Sveriges VA-nät

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 11:45 CEST

Förnyelsen av Sveriges VA-nät behöver öka rejält. Det säger Anna Linusson, vd för Svenskt Vatten. Reinvesteringarna i de kommunala ledningarna minskar samtidigt som det finns ett växande behov av nyanlagda ledningar. Håller Sveriges VA-nät på att rasa ihop?

Bilder & Videor , 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • chdsarznlopqttede.qesacondnustvlroqpm@kusvirevbbiabs.sgvelb
  • 08 - 404 10 95
Ansvarig utgivare

Om I Perspektiv

Om Sveriges vägar och infrastruktur

Adress

  • I Perspektiv
  • Svetsarvägen 8
  • 171 41 SOLNA