Pressmeddelande -

IBS fullbordar försäljningen av IBS Public Services - Skattefri reavinst på 570 mkr

IBS försäljning av dotterbolaget IBS Public Services, via notering på Londonbörsen, är nu slutförd. Köpeskillingen uppgår till ca 680 mkr (GBP 52m) kontant vilket ger en reavinst på ca 570 mkr som är skattefri. Försäljningen av IBS Public Services var villkorad att bolaget godkändes för listning och handel den 23 mars 2005 under det nya namnet IBS Opensystems plc, vilket nu skett. IBS har i samband med noteringen även erhållit teckningsoptioner motsvarande 3% av de emitterade aktierna i IBS Opensystems. Affären är ett led i IBS strategiska utveckling mot ökad renodling och specialisering. Genom det frigjorda kapitalet förstärks IBS balansräkning och den påbörjade specialiseringen på utvalda branschsegment inom handel och varuförsörjning, s.k. supply chain management kan accelereras. För mer information, kontakta: Magnus Wastenson, VD och koncernchef IBS AB Telefon: +46 (0)8 6272515 Mobil: +46 70 6272515 magnus.wastenson@ibs.net John Womack, Informationschef, IBS AB Phone: +46 (0)8 6272499 Mobile: +46 (0)70 6782499 john.womack@ibs.net Per-Arne Sendrén, Finansdirektör, IBS AB Tel. +46 (0)8 627 2360 Mobil: +46 (0)70 627 2360 per-arne.sendren@ibs.net IBS är en ledande leverantör av affärssystem för varuförsörjning, ekonomistyrning och hantering av kundrelationer, riktade främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga fokus är på stora och medelstora grossister samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, inom bl.a. läkemedel, elektronik, papper och förpackningar, industrikomponenter, förlagsdistribution, livsmedel och konsumentkapitalvaror. IBS har ca. 5 000 kunder i 40 länder. För mer information, besök gärna www.ibs.net

Ämnen

  • Ekonomi, finans