Pressmeddelande -

ICA avyttrar 25 butiksfastigheter till ING Real Estate

ICA Fastigheter AB avyttrar en portfölj av butiksfastigheter till ING Real Estate. Köpeskillingen uppgår till 870 miljoner kronor. Affären omfattar en portfölj av 25 butiksfastigheter i västra och södra Sverige. Köpare är ING Real Estate och tillträde sker per dagens datum. Samtidigt har ett hyresavtal träffats mellan ICA och ING där ICA hyr dessa fastigheter. ICA kommer i sin tur att hyra ut fastigheterna till enskilda ICA-handlare. ICAs fortsatta involvering i fastigheterna gör att transaktionen därmed redovisas som finansiering enligt IFRS. Affären ökar ICAs rörelseresultat med 80 MSEK under 2006. - Det här är en affär helt i linje med vår strategi att inte öka vårt fastighetsbestånd i förhållande till vår verksamhets storlek. Vi säljer fastigheterna för att frigöra kapital som vi ska investera i nya butiker och stormarknader, säger Bo Liffner, vd ICA Fastigheter AB. För ytterligare information: Bo Liffner, vd ICA Fastigheter AB, 021-19 33 71 ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60 Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2300 egna och handlarägda butiker i Sverige och Norge. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Etos. ICA Meny bedriver distribution till restauranger, storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger hälften av bolagen Rimi Baltic, med drygt 170 butiker i Baltikum, och Netto Marknad med drygt 70 butiker i Sverige. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Genom aktieägaravtal har ingen av parterna bestämmande inflytande över bolaget och har därmed lika rösträtt. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans