Pressmeddelande -

ICA avyttrar distributionsfastighet i Helsingborg

Solna 22 maj 2006 ICA avyttrar fastigheten, Kolven 2, i vilken ICA kommer att bedriva sin distributionsverksamhet i Helsingborg. Köpeskillingen uppgår till 946 miljoner kronor. Köpare är Kundvagnen Holding AB, ett joint venture mellan GE Real Estate och London & Regional, med vilka ICA samtidigt tecknar ett långsiktigt hyresavtal. Avtalet har undertecknats idag, med tillträde för köparen den 1 oktober. Försäljningen ger upphov till en reavinst på omkring 300 miljoner kronor som kommer att påverka ICAs resultat för fjärde kvartalet 2006. - Vi avyttrar den här fastigheten för att frigöra kapital som vi ska investera i nya butiker och stormarknader, säger Bo Liffner, vd ICA Fastigheter AB. ICAs distributionsverksamhet i Helsingborg påverkas inte av försäljningen av fastigheten, utan fortsätter med ICA som hyresgäst. Kundvagnen äger sedan tidigare ICAs övriga lagerfastigheter i Sverige, där ICA har motsvarande hyresavtal. För ytterligare information: Bo Liffner, vd ICA Fastigheter AB, tel 070-510 40 55 ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60 Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2300 egna och handlarägda butiker i Sverige och Norge. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Etos. ICA Meny bedriver distribution till restauranger, storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger hälften av bolagen Rimi Baltic, med drygt 170 butiker i Baltikum, och Netto Marknad med drygt 70 butiker i Sverige. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Genom aktieägaravtal har ingen av parterna bestämmande inflytande över bolaget och har därmed lika rösträtt. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet