Pressmeddelande -

ICA-butikernas försäljning under april 2006

Solna 12 maj 2006 Under april sålde ICA-butikerna i Sverige preliminärt varor för 7 067 miljoner kronor inklusive moms. Det innebär en ökning med 610 miljoner kronor eller 9,4 procent jämfört med samma månad i fjol. För jämförbara enheter är ökningen 7,7 procent. Från årets början har försäljningen inklusive moms ökat med 6,1 procent till 26 886 miljoner kronor. För jämförbara enheter är ökningen 4,4 procent under samma period. Försäljningsutvecklingen under månaden gynnades av att påskförsäljningen inföll i april i år men låg i mars i fjol. Då hänsyn tas till pris- och kalendereffekter blev volymökningen under april 7,5 procent totalt sett och 5,8 procent för jämförbara enheter. Försäljningen för ICA-butikerna i Sverige fördelar sig enligt följande: Maxi ICA Stormarknad-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 19,5 procent till 1 579 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 9,9 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 14,0 procent till 5 833 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 4,4 procent. ICA Kvantum-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 11,2 procent till 1 942 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 9,8 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 7,4 procent till 7 362 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 5,7 procent. ICA Supermarket-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 5,2 procent till 2 487 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 6,1 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 2,6 procent till 9 589 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 3,7 procent. ICA Nära-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 3,2 procent till 1 059 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 5,0 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 1,8 procent till 4 102 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 3,5 procent. För ytterligare information: ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60 Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2300 egna och handlarägda butiker i Sverige och Norge. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Etos. ICA Meny bedriver distribution till restauranger, storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger hälften av bolagen Rimi Baltic, med drygt 170 butiker i Baltikum, och Netto Marknad med drygt 70 butiker i Sverige. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Genom aktieägaravtal har ingen av parterna bestämmande inflytande över bolaget och har därmed lika rösträtt. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans