Pressmeddelande -

ICA-butikernas preliminära försäljning under april

På ICA-dagen idag presenterade ICAs koncernchef Kenneth Bengtsson en preliminär försäljningsutveckling för ICA-butikerna under april. Under april ökade de svenska ICA-butikerna preliminärt sin försäljning med 9,4 procent, jämfört med samma månad förra året. På fredag, den 12 maj, presenterar ICA den ordinarie, mer detaljerade, försäljningsutvecklingen för de svenska ICA-butikernas aprilförsäljning. För ytterligare information: ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60 Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2300 egna och handlarägda butiker i Sverige och Norge. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Etos. ICA Meny bedriver distribution till restauranger, storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger hälften av bolagen Rimi Baltic, med drygt 170 butiker i Baltikum, och Netto Marknad med drygt 70 butiker i Sverige. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Genom aktieägaravtal har ingen av parterna bestämmande inflytande över bolaget och har därmed lika rösträtt. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans