Gå direkt till innehåll
Vilken värld vill vi ha?

Blogginlägg -

Vilken värld vill vi ha?

Vilken värld vi egentligen ha och leva i? Det funderar vår generalsekreterare, Johan Lilja, ofta på men kanske speciellt mycket idag, den 15 september, på internationella Demokratidagen.

"I en tid då kraftiga antidemokratiska vindar blåser, är vikten av att stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati av största betydelse. Forskningsrapporterna är samstämmiga i att demokrati-utvecklingen går åt fel håll, och signalerar att det kan få långtgående negativa konsekvenser för såväl mänskliga rättigheter, klimat som miljö. Ett pris som är högt nu, men som också ger långtgående konsekvenser flera generationer framåt.

När TV bilder kabals ut kring hur årtionden av arbete för bättre villkor för medborgare i Afghanistan raderats ut över en natt, så kan det kännas uppgivet och utmanande. Men det är då som arbetet kring dessa frågor behövs som mest. Det får inte vara en inteckning för att inget ska göras, tvärtom, det är då vi måste fortsätta att verka för människors rätt till liv och hälsa, till god utbildning och försörjningsmöjligheter, och till ett liv i frihet. Där allas lika värde respekteras.

Att arbeta för en värld där medborgare får möjlighet att påverka sin vardag skapar goda förutsättningar för ett gränsöverskridande samtal. ICLD kan notera att i Zambia där stora insatser har genomförts de senaste åren, kan vi se att politiska ledare kan fredligt överlämna makt till ny folkvald president. Självklart kvarstår många av landets utmaningar, men om medborgare får ett fortsatt förtroende att aktivt medverka i landets fortsatta utveckling, så skapas det förutsättningar för en snabbare och mer jämlik utveckling för landets medborgare. Här har svenska kommuner genom kommunala partnerskap medverkat till en ökad demokratisk medvetenhet. Att samarbeta i partnerskap är metodmässigt betydelsefullt här hemma som på andra sidan jorden.

Men vilken värld vill vi egentligen ha?  En värld är en komplex plats, där det inte finns enkla svar på utmanande frågor, men det som borde vara enkelt är att vara överens om målet. 

ICLD verkar för att människor på lokal nivå får en jämlik och rättvis behandling, att medborgare får delta på lika villkor, att det finns öppenhet och transparens i beslutsprocesser och att ledare kan ställas till ansvar.


Med vårt arbete strävar vi på ICLD att bidra till att skapa en långsiktig positiv utveckling för medborgerliga rättigheter vilket kräver en starkt institutionaliserad lokal demokrati med mandat och resurser att verka för alla medborgares bästa. Det hoppas vi och tror att många andra i världen vill bidra till! Leve demokratin!

/Johan Lilja, generalsekreterare Johan Lilja

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Maria Jansson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 (0)498-29 91 57
Johan Lilja

Johan Lilja

Presskontakt Generalsekreterare +46 (0)498-29 91 63

Fattigdom bekämpas med demokrati

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Regioner. Verksamheten finansieras av Sida. För mer info, besök icld.se.

Swedish International Centre for Local Democracy, ICLD
Söderväg 1D
621 58 Visby
Sverige