Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 08:39 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har beviljat ett patent som täcker bolagets teknologi för tolerogen immunterapi. Det nya USA-patentet ger Idogens immunterapiteknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad och stärker bolagets patentportfölj markant.

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO)

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO)

Nyheter   •   Dec 04, 2017 09:03 CET

I samband med Idogens nyemission i juni 2017 utgavs två serier av teckningsoptioner (TO2 och TO3). Dessa är noterade på Aktietorget och kan normalt handlas via olika värdepappersinstitut och banker. Eftersom en del av dessa inte lagt upp TO2 och TO3 i sina datasystem, kan det krävas kontakt med kundtjänst hos respektive institut eller bank för att köpa eller sälja teckningsoptionerna.

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 09:05 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att anpassningen av bolagets produktionslokaler är klar och att lokalerna nu uppfyller kraven för renrum. Bolaget följer tidsplanen och har startat arbetet med kvalitetssäkring för att få tillverkningstillstånd för cellterapiprodukter till kliniska studier.

Valberedning utsedd i Idogen AB

Valberedning utsedd i Idogen AB

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 08:35 CET

Vid Idogens årsstämma den 17 maj 2017 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 september 2017. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna.

Delårsrapport Januari-September 2017

Delårsrapport Januari-September 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 08:28 CEST

Idogens investerarträffar i oktober-november-december 2017

Idogens investerarträffar i oktober-november-december 2017

Nyheter   •   Okt 03, 2017 15:32 CEST

Under oktober, november och december 2017 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan.

BioStock publicerar uppdaterad analys av Idogen

BioStock publicerar uppdaterad analys av Idogen

Nyheter   •   Sep 13, 2017 08:30 CEST

Biostock har igår, den 12 september 2017, publicerat en uppdatering av sin analys av Idogen. Analysen finns nu tillgänglig på BioStocks och Idogens hemsidor (www.biostock.se, www.idogen.com). Biostock har på uppdrag av Idogen analyserat bolagets projektportfölj och kommer att fortsätta följa bolaget framöver.

Idogens investerarträffar i september-oktober 2017

Idogens investerarträffar i september-oktober 2017

Nyheter   •   Sep 07, 2017 12:43 CEST

Under september och oktober 2017 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan.

SvD Börsplus analys av Idogen tillgänglig

SvD Börsplus analys av Idogen tillgänglig

Nyheter   •   Sep 07, 2017 08:17 CEST

Den oberoende analystjänsten SvD Börsplus publicerade den 17 augusti 2017 en analys av Idogen AB som endast var tillgänglig för SvD Börsplus prenumeranter. Hela analysen finns nu allmänt tillgänglig på SvD.

Delårsrapport Januari – Juni 2017

Delårsrapport Januari – Juni 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 08:37 CEST

SvD Börsplus publicerar analys av Idogen

SvD Börsplus publicerar analys av Idogen

Nyheter   •   Aug 18, 2017 14:46 CEST

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2017 16:50 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolagets största aktieägare, HCN Group AB, i samband med den genomförda företrädesemissionen har tecknat nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK, och därmed ökat sitt aktieinnehav i Idogen till 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet.

Sista dag för handel med BTU den 24 juli 2017

Sista dag för handel med BTU den 24 juli 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2017 16:34 CEST

Företrädesemissionen som genomfördes under juni 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket.

Idogen med i stor Vinnova-satsning för att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel

Idogen med i stor Vinnova-satsning för att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 08:32 CEST

Idogen AB är partner i ett Vinnovaprojekt som sammanlagt beviljats anslag på 48 miljoner kronor för att driva cell- och genterapiprojektet CAMP – Centre for Advanced Medical Products. Idogen kommer att samverka med bland andra AstraZeneca, GE Healthcare, Pfizer, universitet och flertalet sjukvårdsregioner för att skapa ett internationellt erkänt centrum för avancerade medicinska produkter.

Emissionen genomförd ‒ Idogen tillförs 42,5 MSEK

Emissionen genomförd ‒ Idogen tillförs 42,5 MSEK

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 09:04 CEST

Den 12 juni 2017 avslutades teckningstiden i Idogen ABs (”Idogen” eller ”Bolaget”) emission av units. Emissionen tecknades till 80 % och tillför Idogen netto 51,3 MSEK och cirka 42,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Målet med finansieringen inklusive teckningsoptioner samt forskningsbidrag på drygt 27 MSEK från EU är att kunna presentera data från två kliniska fas I/II-studier.

Sista dag för teckning den 12 juni 2017

Sista dag för teckning den 12 juni 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 08:50 CEST

Måndagen den 12 juni 2017 är sista dag för teckning av units i Idogen AB:s (”Idogen” eller ”Bolaget”) företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med uniträtter är den 8 juni 2017. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller mäklare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

BioStock publicerar analys av Idogen

BioStock publicerar analys av Idogen

Nyheter   •   Jun 02, 2017 17:35 CEST

Biostock har idag, den 2 juni 2017, publicerat en analys av Idogen. Analysen finns nu tillgänglig på BioStocks, Idogens och Redeyes respektive hemsidor (www.biostock.se, www.idogen.com, http://beta.redeye.se/transaction/idogen). Biostock har på uppdrag av Idogen analyserat bolagets projektportfölj och kommer att fortsätta följa bolaget under ett års tid.

Idag inleds teckningstiden i företrädesemissionen

Idag inleds teckningstiden i företrädesemissionen

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 08:33 CEST

Idag, den 24 maj 2017, inleds teckningstiden i Idogen AB:s (”Idogen” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna. Teckningstiden löper fram till och med den 12 juni 2017.

Idogen offentliggör prospekt

Idogen offentliggör prospekt

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:15 CEST

Idogen publicerar härmed prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets (www.idogen.com), emissionsinstitutets (www.aqurat.se), Redeye AB:s (www.redeye.se) samt på AktieTorgets hemsidor (www.aktietorget.se). Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna.

Idogen har beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020

Idogen har beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 14:02 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget i stark konkurrens beviljats ett anslag om 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation, för utveckling av bolagets tolerogena vaccin för behandling av svårt blödarsjuka patienter med hämmande antikroppar mot faktor VIII.