Skip to main content

Taggar

Media no image

Inbjudan till Idogens investerarträffar i september 2016

Nyheter   •   Sep 05, 2016 10:06 CEST

I samband med nyttjandeperioden för Idogen AB:s (”Idogen”) teckningsoptioner av serie TO 1 kommer Idogen att delta vid ett antal investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Nedanstående schema ger ytterligare information om investerarträffarna.

Intervju med Anette Sundstedt – Idogens nytillträdda CSO

Intervju med Anette Sundstedt – Idogens nytillträdda CSO

Nyheter   •   Aug 30, 2016 09:20 CEST

Anette Sundstedt rekryterades som Idogens nya forskningschef i maj i år. Nu berättar hon vad som lockade med uppdraget, hur hon ser på Idogens teknologi och dess möjligheter, var projektet står och inte minst hur hon ser på utvecklingsvägen mot kliniska studier.

Media no image

Information om Teckningsoptioner av serie TO 1 med teckning under perioden 8‒29 september

Nyheter   •   Aug 15, 2016 08:34 CEST

I samband med Idogen AB:s listningsemission emitterades, utöver 2 500 000 aktier, 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO vederlagsfritt. TO1 är noterad på AktieTorget och i detta meddelande sammanfattas villkoren för dessa teckningsoptioner av serie TO 1.

Idogen AB:s största ägare utökar sitt innehav i bolaget

Idogen AB:s största ägare utökar sitt innehav i bolaget

Nyheter   •   Jul 19, 2016 14:30 CEST

HCN Group AB, Idogen AB:s (”Idogen”) enskilt största aktieägare, har ökat sin ägarandel från cirka 10,3% (981 941 aktier) till cirka 10,7% (1 043 905 aktier). HCN Group AB:s innehav utgörs därutöver av 145 985 teckningsoptioner av serie TO 1.

Cellterapiföretag genomför storaffär

Cellterapiföretag genomför storaffär

Nyheter   •   Jul 08, 2016 12:41 CEST

TiGenix NV och Takeda Pharmaceutical Company Ltd kommunicerade på tisdagen den 5 juli 2016 att de genomfört ett avtal om kommersialisering av TiGenix NV:s cellterapiprodukt Cx601. Affären gäller licensiering utanför USA för komplikationer vid Crohns sjukdom och värderas till totalt 355 miljoner Euro och tvåsiffrig procentuell royalty på försäljning.

Regional satsning på centrum för cell- och genterapi

Regional satsning på centrum för cell- och genterapi

Nyheter   •   Jul 06, 2016 16:54 CEST

Tillsammans med Idogen AB (”Idogen”), Medicon Village, Xintela AB samt forskare från Lunds Universitet, inleder Region Skåne en satsning på ett nytt centrum för cell- och genterapi. Planering av centret på Medicon Village och rekrytering av projektledare har påbörjats och bekostas av Region Skåne.

Intervju med Agneta Edberg, ny styrelseordförande i Idogen

Intervju med Agneta Edberg, ny styrelseordförande i Idogen

Nyheter   •   Maj 30, 2016 08:50 CEST

För Idogens nya styrelseordförande Agneta Edberg är långsiktigt säkrad finansiering, ett kompetent och drivande team, samt en engagerad styrelse viktiga framgångsfaktorer. Agneta kännetecknas av stort personligt engagemang och motivation att skapa nytta för såväl utsatta patienter som bolagets ägare. Här berättar hon mer om sina drivkrafter, hur hon ser på Idogen och cellterapi som framtidsområde.

Idogen deltar på investerarträff i Flädie 30 maj

Idogen deltar på investerarträff i Flädie 30 maj

Nyheter   •   Maj 24, 2016 10:03 CEST

HCN Group AB arrangerar i samarbete med Sedermera Fondkommission en investerarträff på Flädie Mat och Vingård den 30 maj, där Idogens VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget. Temat för kvällen är innovativa bolag och sex bolag inom skilda områden kommer att presentera sina verksamheter, idéer och framtidsplaner.

Idogen deltar på Aktiedagen i Göteborg 18 maj

Idogen deltar på Aktiedagen i Göteborg 18 maj

Nyheter   •   Maj 04, 2016 08:23 CEST

Idogens VD Lars Hedbys presenterar bolaget på Aktiedagen i Göteborg den 18 maj. Evenemanget, som även websänds, arrangeras av Aktiespararna för att skapa en mötesplats mellan börsbolag och investerare.

Fokus på blödarsjuka patienter

Fokus på blödarsjuka patienter

Nyheter   •   Apr 11, 2016 11:32 CEST

Blödarsjuka patienter saknar ett protein i blodet – faktor VIII – men sjukdomen är idag behandlingsbar för flertalet, då det finns faktor VIII-koncentrat. Det stora problem som måste lösas är att ca en tredjedel av patienterna utvecklar antikroppar mot faktor VIII och står utan möjlighet att förebygga blödningar. Dessa patienter är oerhört utsatta och tvingas leva ett starkt begränsat liv.

Idogen ansöker om utökat patentskydd

Idogen ansöker om utökat patentskydd

Nyheter   •   Mar 22, 2016 08:50 CET

Idogen AB (”Idogen”) har lämnat in en internationell patentansökan (en s.k. PCT-ansökan) för att stärka skyddet av bolagets behandling av patienters antikroppar mot faktor VIII, en koagulationsfaktor som patienter med hemofili A saknar. Den inskickade patentansökan täcker även bolagets metoder för behandling av anti-läkemedelsantikroppar vid flera andra sjukdomstillstånd.

Idogens investerarträffar i mars/april

Idogens investerarträffar i mars/april

Nyheter   •   Feb 23, 2016 08:45 CET

Idogens VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget på Sedermeradagen i Lund den 16 mars och på företagsträff hos Aktiespararna Burlöv den 20 april.

Idogen uppmärksammad i tidningen Kemivärlden Biotech!

Idogen uppmärksammad i tidningen Kemivärlden Biotech!

Nyheter   •   Dec 10, 2015 17:25 CET

Tidningen Kemivärlden Biotech uppmärksammar Idogen med en helsidesartikel. Artikeln belyser bland annat bolagets arbete med utveckling av tolerogena vacciner och VD Lars Hedbys berättar också om tankarna på ett nationellt cellterapicentrum i Lund.

Idogens investerarträffar hösten 2015

Idogens investerarträffar hösten 2015

Nyheter   •   Okt 13, 2015 09:10 CEST

Idogens VD Lars Hedbys presenterar bolaget på företagsträff hos Aktiespararna Mellanskåne den 21 oktober och på Sedermeradagen i Stockholm den 17 november.

Idogen deltar på Aktiedagen 2015 i Malmö

Idogen deltar på Aktiedagen 2015 i Malmö

Nyheter   •   Sep 21, 2015 09:20 CEST

Den 30 september presenterar VD Lars Hedbys Idogen AB på Aktiedagen i Malmö. Evenemanget anordnas av Aktiespararna och syftar till att skapa en mötesplats för börsbolag och investerare.

Idogens policy för AktieTorgets informationstjänst ”Mer från bolaget”

Idogens policy för AktieTorgets informationstjänst ”Mer från bolaget”

Nyheter   •   Aug 31, 2015 10:14 CEST

Idogens policy är att publicera information som inte bedöms vara kurspåverkande under rubriken ”Mer från bolaget”. Det kan gälla händelser och aktiviteter av intresse för nya och befintliga aktieägare men som inte har nyhetsvärde för ett pressmeddelande.

InfoTech Scandinavia AB har i samarbete med Idogen tagit fram nytt dokumenthanteringssystem

InfoTech Scandinavia AB har i samarbete med Idogen tagit fram nytt dokumenthanteringssystem

Nyheter   •   Aug 25, 2015 13:35 CEST

InfoTech Scandinavia AB har i samarbete med Idogen tagit fram ett dokumenthanteringssystem anpassat för mindre life science bolag. Verktyget är en webbaserad version av det mer omfattande verktyget advantum, som används av flera stora läkemedelsbolag. advantum Life Sciences Suite Basic ger Idogen tillgång till säker hantering och placering av nyckeldokument.

Idogen deltar i IVAs seminarium på Medicon Village

Idogen deltar i IVAs seminarium på Medicon Village

Nyheter   •   Aug 21, 2015 08:55 CEST

Den 25 augusti presenterar VD Lars Hedbys Idogen AB under ett seminarium anordnat av kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, på Medicon Village i Lund.

Idogen genomför strategiskt byte av juridiskt ombud för patentportföljen

Idogen genomför strategiskt byte av juridiskt ombud för patentportföljen

Nyheter   •   Jul 24, 2015 08:32 CEST

Idogen har haft ett gynnsamt samarbete med Sagittarius Sagittarius Intellectual Property LLP, som specialiserar sig på patent inom bioteknik- och läkemedelsområdet, gällande en nyligen inskickad patentansökan och väljer nu att utöka samarbetet till att omfatta hela patentportföljen och kommande patentstrategi.

Idogen på Sedermeradagen i Göteborg

Idogen på Sedermeradagen i Göteborg

Nyheter   •   Apr 29, 2015 11:39 CEST

Den 5 maj deltar Idogen AB på Sedermeradagen i Göteborg. Bolaget presenteras av dess VD Lars Hedbys. Sedermeradagen är en investerardag anordnad av Sedermera Fondkommission som ett tillfälle att möta intressanta bolag inom micro- och smallcapsegmentet i Sverige.