Skip to main content

Taggar

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO)

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO)

Nyheter   •   Dec 04, 2017 09:03 CET

I samband med Idogens nyemission i juni 2017 utgavs två serier av teckningsoptioner (TO2 och TO3). Dessa är noterade på Aktietorget och kan normalt handlas via olika värdepappersinstitut och banker. Eftersom en del av dessa inte lagt upp TO2 och TO3 i sina datasystem, kan det krävas kontakt med kundtjänst hos respektive institut eller bank för att köpa eller sälja teckningsoptionerna.

Sista chansen att nyttja teckningsoptioner av serie TO 1

Sista chansen att nyttja teckningsoptioner av serie TO 1

Nyheter   •   Sep 26, 2016 12:18 CEST

Värdet av teckningsoptioner i Idogen kan nyttjas antingen via försäljning av teckningsoptionerna eller genom att nyttja optionerna för att erhålla nya aktier. Sista dag för handel med TO1 är imorgon och sista dag att nyttja teckningsoptionerna är den 29 sept. Notera att teckningsoptioner som inte avyttras senast den 27 sept, alternativt nyttjas senast den 29 sept, förfaller.

Information om Teckningsoptioner av serie TO 1 med teckning under perioden 8‒29 september

Nyheter   •   Aug 15, 2016 08:34 CEST

I samband med Idogen AB:s listningsemission emitterades, utöver 2 500 000 aktier, 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO vederlagsfritt. TO1 är noterad på AktieTorget och i detta meddelande sammanfattas villkoren för dessa teckningsoptioner av serie TO 1.