Skip to main content

Taggar

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 08:46 CEST

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 15.00 i gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Beslut om företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

Beslut om företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 08:32 CEST

Styrelsen för Idogen AB (publ) har, villkorat av godkännande vid årsstämman, beslutat att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och två serier teckningsoptioner. Genom emissionen tillförs Idogen efter emissionskostnader initialt ca 42 - 53 MSEK och ytterligare ca 122 - 226 MSEK efter emissionskostnader vid full teckning av aktier och fullt nyttjande av teckningsoptionerna.

Idogen beslutar om tillverkning av tolerogent vaccin i egen regi

Idogen beslutar om tillverkning av tolerogent vaccin i egen regi

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 08:31 CEST

Idogen meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Medicon Village AB om användning av anpassade renrum i syfte att producera bolagets cellterapiprodukter för kommande kliniska studier. Avtalet innebär att Idogen får kontroll över produktionen av sitt terapeutiska vaccin för de första kliniska studierna. Att produktionen sker i egen regi innebär att viktig kompetens och kunskap behålls internt.

Idogen rekryterar Chief Medical Officer

Idogen rekryterar Chief Medical Officer

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:32 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Dr Steven Glazer till posten som Chief Medical Officer (CMO) med tillträde den 1 april 2017. Rekryteringen innebär en betydelsefull förstärkning av organisationen inför kommande kliniska studier inom inledningsvis hemofili A (blödarsjuka). Steven Glazer kommer närmast från rollen som CMO på Hansa Medical AB, noterat på Nasdaq Stockholm.

Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi

Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 08:32 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt kommer att godkänna en patentansökan avseende bolagets vaccinteknologi. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för vaccinteknologin. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Japan och har fått förhandsbesked från USA om beslut att godkänna patentansökan.

Idogen stärker sin position i USA – viktig patentansökan får Notice of allowance

Idogen stärker sin position i USA – viktig patentansökan får Notice of allowance

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 08:34 CET

Det amerikanska patentverket har utfärdat ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att de avser att bevilja Idogens patentansökan. I januari 2017 beviljades bolagets tolerogena vaccinteknologi patent i Japan och en relaterad ansökan godkändes för beviljande i Europa. Patentet i USA kommer att ge Idogen ett brett skydd på en strategiskt viktig marknad och stärker bolagets patentportfölj markant.

Bokslutskommuniké Januari - December 2016

Bokslutskommuniké Januari - December 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 08:06 CET

Idogens bokslutskommuniké 2016

Idogen erhåller formellt godkännande av patent i Japan

Idogen erhåller formellt godkännande av patent i Japan

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 08:32 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det japanska patentverket (”JPO”) har godkänt bolagets patentansökan. Patentet ger Idogens vaccinteknologi ett brett skydd och stärker bolagets patentportfölj på en betydelsefull marknad.

Formellt beviljad särläkemedelsansökan i Europa för Idogen

Formellt beviljad särläkemedelsansökan i Europa för Idogen

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 08:36 CET

Idogen meddelar idag att den Europeiska kommissionen formellt beviljat Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandling av patienter med blödarsjuka i Europa. Särläkemedelsstatus innebär flera viktiga fördelar för Idogen.

Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen AB

Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen AB

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 08:32 CET

Ventac Holdings (Cyprus) Ltd., en av Idogen AB:s största ägare, har över marknaden avyttrat 100 000 aktier i Idogen. Ventac Holdings aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 807 620 aktier, innebärande ett fortsatt innehav om cirka 6,6 procent av andelen röster och kapital i bolaget. Försäljningen av aktier har skett i syfte att frigöra kapital för att investera i nya projekt.

Europeiska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan

Europeiska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 08:31 CET

Idogen AB meddelar idag att det europeiska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan, som täcker bolagets tolerogena vaccinteknologi. En relaterad patentansökan fick i decr 2016 ”Notice of Allowance” i Japan. Patentet kommer att ge Idogens vaccinteknologi ett brett skydd och stärker bolagets patentportfölj ytterligare.

Positivt beslut för Idogens särläkemedelsansökan i Europa

Positivt beslut för Idogens särläkemedelsansökan i Europa

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 08:05 CET

Den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för särläkemedel i Europa (Committee for orphan medicinal products, COMP) har fattat ett positivt beslut avseende Idogens ansökan om särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i Europa. Detta innebär att COMP kommer att rekommendera den Europeiska kommissionen att bevilja Idogen en formell särläkemedelsstatus.

HCN Group AB ökar sitt innehav i Idogen AB

HCN Group AB ökar sitt innehav i Idogen AB

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 08:05 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att HCN Group AB, bolagets enskilt största aktieägare, utanför ordinarie handel har förvärvat 53 359 aktier i Idogen från LU Holding AB. HCN Group AB ökar därmed sin ägarandel i Idogen till cirka 9,8 % av kapitalet. I förvärvet ingår även en option att under första kvartalet 2017 köpa ytterligare 150 000 aktier från LU Holding AB.

Japanska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan

Japanska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 08:32 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det japanska patentverket (”JPO”) har utfärdat ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan i Japan. Patentet ger Idogens vaccinteknologi ett brett skydd och stärker bolagets patentportfölj ytterligare på en för Idogen viktig marknad.

Idogen signerar avtal med global kontraktforskningspartner

Idogen signerar avtal med global kontraktforskningspartner

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 08:43 CET

Idogen meddelar idag att bolaget har slutit avtal med ett ledande globalt kontraktsforskningsföretag, för tillverkning av zebularin till kommande prekliniska och kliniska studier. Zebularin är en nyckelkomponent i Idogens tolerogena vaccin. Avtalet innebär att zebularin ska tillverkas enligt gällande regelverk för GMP. Idogen tar därmed ett viktigt steg mot en produkt för kliniska prövningar.

Delårsrapport Januari-September 2016

Delårsrapport Januari-September 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 08:05 CET

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 09:05 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att nyttjandet av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 nu registrerats hos Bolagsverket. 2 432 544 nya aktier har registreras. Omvandling av interimsaktier till aktier är beräknad att ske den 25 oktober 2016. Olika förvaltare kan ta olika tid, innebärande att aktierna i en del fall kan bli tillgängliga först i början av vecka 44.

Idogen AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till 97,3 procent

Idogen AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till 97,3 procent

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2016 08:22 CEST

Den 29 september 2016 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Idogen AB:s (”Idogen”) listningsemission 2015. Totalt nyttjades 2 432 544 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär en nyttjandegrad om cirka 97,3 procent. Idogen tillförs genom teckningsoptionerna cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.

Valberedning utsedd i Idogen AB

Valberedning utsedd i Idogen AB

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 08:35 CEST

I enlighet med beslutet om riktlinjer för valberedning som togs vid Idogen AB:s årsstämma 2016 har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna. Valberedningen, bestående av Jonas Edelswärd (HCN group), Mikael Ørum (Ventac Partners) och Leif G. Salford, har samlats.

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 08:35 CEST

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Idogen AB:s listningsemission pågår fram till och med den 29 september 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 september 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,18 SEK per aktie.