Skip to main content

Taggar

Idogen rapporterar positiva resultat för produktuppföljare i samarbete med University of Oxford och stärker sin portfölj

Idogen rapporterar positiva resultat för produktuppföljare i samarbete med University of Oxford och stärker sin portfölj

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 08:04 CEST

Idogen AB (”Idogen”) rapporterar positiva resultat från det vetenskapliga samarbetet med University of Oxford. Studien visar att behandling med två av de produktuppföljare som bolaget har patentsökt signifikant minskar de kliniska symtomen i en modell av reumatoid artrit. Resultaten stärker Idogens möjligheter att framöver licensiera ut teknologin för flera indikationer.

Idogen rapporterar viktigt genombrott – positiva resultat från proof-of-concept-studie i humana celler

Idogen rapporterar viktigt genombrott – positiva resultat från proof-of-concept-studie i humana celler

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 08:36 CEST

Idogen AB rapporterar att bolaget gjort ett genombrott i utvecklingsarbetet av bolagets tolerogena vaccin. Idogen har nu i en proof-of-concept-studie visat att bolagets teknologi framgångsrikt kunnat överföras till humana celler. Dessa positiva resultat utgör ett avgörande och viktigt steg närmare behandling av svårt blödarsjuka patienter som utvecklat faktor VIII-antikroppar.

Information med anledning av att nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Information med anledning av att nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 08:10 CEST

Idag, den 8 september, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 i Idogen AB. Nyttjandeperioden pågår till och med den 29 september. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Idogen till en kurs om 8,18 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Idogen ca 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Idogen offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperiod inleds imorgon

Idogen offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperiod inleds imorgon

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 08:37 CEST

I samband med Idogen AB:s (”Idogen”) emission av units inför notering på AktieTorget 2015 utgavs vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 vars nyttjandeperiod inleds imorgon, den 8 september 2016. Teckningskursen har fastställts till 8,18 SEK per aktie. Nyttjas samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Idogen cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Idogen offentliggör delårsrapport för perioden Januari-Juni 2016
Idogen inleder samarbete med University of Oxford

Idogen inleder samarbete med University of Oxford

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 08:40 CEST

Idogen har inlett ett samarbete med Richard Williams forskargrupp vid Kennedy Institute of Rheumatology vid University of Oxford. Samarbetet skall i en forskningsmodell av reumatoid artrit undersöka behandlingseffekten av de uppföljare till zebularin som Idogen identifierat och patentsökt nu under våren.

Idogen rapporterar positiva prekliniska resultat

Idogen rapporterar positiva prekliniska resultat

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 08:25 CEST

Resultaten från Idogens prekliniska "proof-of-concept"-studie i modell av blödarsjuka visar att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Om metoden kan överföras till människa betyder det att tolerogent vaccin kan ge ett skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos patienter med blödarsjuka.

Idogen AB rekryterar ny forsknings- och utvecklingschef

Idogen AB rekryterar ny forsknings- och utvecklingschef

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 08:22 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Anette Sundstedt till posten som Chief Scientific Officer (CSO) med tillträde den 1 juni 2016. Anette Sundstedt har drygt 15 års erfarenhet av forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin.

Kommuniké från årsstämma i Idogen AB (publ)
Idogen offentliggör kvartalsrapport för perioden Januari-Mars 2016
Ingvar Karlsson ny CFO i Idogen AB

Ingvar Karlsson ny CFO i Idogen AB

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 08:49 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Ingvar Karlsson till posten som Idogens CFO med tillträde den första maj 2016. Ingvar Karlsson har arbetat som CFO inom flera stora bolag och är ett välkommet tillskott till Idogens team.

Idogen breddar portföljen och ansöker om patentskydd för produktuppföljare

Idogen breddar portföljen och ansöker om patentskydd för produktuppföljare

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 08:25 CEST

Idogen har identifierat fyra substanser som i likhet med bolagets första substans, zebularin, har förmåga att öka uttrycket av enzymet IDO1. Fynden breddar Idogens portfölj, skapar potential att anpassa behandlingen för olika sjukdomar och stärker möjligheterna till framtida utlicensieringar. Idogen skickar nu in patentansökningar avseende användningen av de identifierade substanserna.

Idogen påbörjar analyser efter den avslutade ”proof-of-concept”-studien i hemofilimodell
Förslag till styrelseförändringar i Idogen AB

Förslag till styrelseförändringar i Idogen AB

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 08:55 CEST

Aktieägare, vilka representerar cirka 53 procent av rösterna och kapitalet i Idogen, har inför årsstämman den 26 april 2016 lagt fram förslag till styrelseförändringar i bolaget. Agneta Edberg föreslås som ny styrelseordförande. Omval föreslås av styrelseledamöterna Mikael Örum (nuvarande styrelseordförande), Leif G. Salford, Cecilia Hollerup samt Ulf Blom.

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 08:05 CET

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 15.00 i Hörsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Idogen offentliggör Årsredovisning för 2015
Per-Ola Forsberg lämnar posten som CFO – kvarstår som rådgivare

Per-Ola Forsberg lämnar posten som CFO – kvarstår som rådgivare

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2016 08:45 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolagets CFO, Per-Ola Forsberg, lämnar sin befattning efter april månad, men kvarstår som rådgivare. Rekrytering av Forsbergs efterträdare har inletts.

Idogen offentliggör Bokslutskommuniké 2015

Idogen offentliggör Bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2016 08:35 CET

Idogen offentliggör Bokslutskommuniké 2015

Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen

Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2015 11:20 CET

Nordic Innovation Invest ABs aktiepost i Idogen AB har fördelats genom en indragning så att delägarna tillförts aktier i Idogen i proportion till sitt ägande i Nordic Innovation Invest AB. Indragningen av aktierna beror på en omorganisation av verksamheten i Nordic Innovation Invest AB.

Idogen offentliggör kvartalsrapport för perioden juli till september 2015

Idogen offentliggör kvartalsrapport för perioden juli till september 2015

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2015 08:35 CET

Idogen offentliggör kvartalsrapport för perioden juli till september 2015