Skip to main content

Taggar

Idogen stärker sitt vetenskapliga råd

Idogen stärker sitt vetenskapliga råd

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2015 08:59 CEST

Richard Williams, senior forskare vid Kennedy Institute of Rheumatology, Oxfords universitet och Rolf Ljung, professor i pediatrik vid Lunds universitet och överläkare i pediatrisk hematologi med särskild inriktning koagulation vid Skånes universitetssjukhus har knutits till Idogens vetenskapliga råd.

Idogen inleder samarbete med Karolinska Institutet i utvecklingen av tolerogena vaccin

Idogen inleder samarbete med Karolinska Institutet i utvecklingen av tolerogena vaccin

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2015 08:50 CEST

Idogen har inlett samarbete med Karolinska institutet i utvecklingen av sin metod att omprogrammera humana vita blodkroppar till tolerogena dendritiska celler i syfte att hämma en immunreaktion. Benämningen tolerogent kommer av att immunförsvaret efter Idogens behandling tolererar en vald sjukdomsrelaterad molekyl. Samarbetet innebär en förstärkning av bolagets utvecklingsarbete med humana celler.

Idogen inleder ”proof-of-concept”-studie mot hemofili för att erhålla särläkemedelsstatus

Idogen inleder ”proof-of-concept”-studie mot hemofili för att erhålla särläkemedelsstatus

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2015 08:30 CEST

Efter ett rådgivande möte med europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har Idogen beslutat att genomföra en ”proof-of-concept”-studie av bolagets cellterapi mot hemofili A, i en djurmodell med human koagulationsfaktor VIII. Resultaten från studien beräknas vara klara före sommaren 2016. Därefter avser Idogen att ansöka om särläkemedelsstatus (orphan drug) för sin första produkt.

Idogen offentliggör kvartalsrapport för perioden april till juni 2015
Första dag för handel i Idogens aktier och teckningsoptioner på AktieTorget

Första dag för handel i Idogens aktier och teckningsoptioner på AktieTorget

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2015 08:05 CEST

Idag, den 12 juni 2015, inleds handeln i Idogen AB:s (”Idogen”) aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget.

Idogen förstärker med CFO och preklinisk projektledare

Idogen förstärker med CFO och preklinisk projektledare

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2015 08:25 CEST

Idogen har rekryterat Per-Ola Forsberg till posten som företagets CFO och Annette Säfholm som preklinisk projektledare. Båda har tillträtt sina anställningar. Rekryteringarna innebär en förstärkning av organisationen som kan genomföras till följd av den lyckade kapitaliseringen och gör det möjligt för bolaget att säkerställa en fortsatt hög utvecklingstakt.

Idogens emission inför notering på AktieTorget övertecknad

Idogens emission inför notering på AktieTorget övertecknad

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2015 11:50 CEST

Den 8 maj 2015 avslutades teckningstiden i Idogen AB:s (”Idogen”) emission av units inför notering på AktieTorget. Emissionen tecknades till cirka 52 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 304 procent. Idogen tillförs genom emissionen cirka 800 nya aktieägare och cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader.

Idag inleds teckningstiden i Idogen AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Idogen AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2015 08:00 CEST

Idag, den 23 april 2015, inleds teckningstiden i Idogen AB:s (”Idogen”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 8 maj 2015. Fulltecknad emission tillför Idogen cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader. Idogen har erhållit teckningsförbindelser om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 60 % av den initiala emissionsvolymen.

Offentliggörande av prospekt med anledning av emission i Idogen AB inför planerad notering på AktieTorget

Offentliggörande av prospekt med anledning av emission i Idogen AB inför planerad notering på AktieTorget

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2015 16:35 CEST

Vid extra bolagsstämma den 10 april 2015 beslutade styrelsen i Idogen AB (”Idogen”) att genomföra en emission av units, bestående av aktier och vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, inför planerad notering på AktieTorget. Emissionen genomförs i syfte att finansiera utvecklingsarbetet fram till de första kliniska studierna. Teckningstiden äger rum under perioden 23 april – 8 maj 2015.

Idogen AB godkända för notering på AktieTorget

Idogen AB godkända för notering på AktieTorget

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2015 14:45 CEST

AktieTorget meddelade idag, den 16 april 2015, att de godkänt Idogen AB ("Idogen") för notering. AktieTorget har godkänt Idogens aktie och teckningsoption av serie TO 1 för notering med förbehåll för att bolaget bland annat uppfyller AktieTorgets ägarspridningskrav. Förutsatt att kraven uppfylls beräknas första handelsdag bli omkring den 12 juni 2015.