Skip to main content

Taggar

Idogen inleder samarbete med Karolinska Institutet i utvecklingen av tolerogena vaccin

Idogen inleder samarbete med Karolinska Institutet i utvecklingen av tolerogena vaccin

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2015 08:50 CEST

Idogen har inlett samarbete med Karolinska institutet i utvecklingen av sin metod att omprogrammera humana vita blodkroppar till tolerogena dendritiska celler i syfte att hämma en immunreaktion. Benämningen tolerogent kommer av att immunförsvaret efter Idogens behandling tolererar en vald sjukdomsrelaterad molekyl. Samarbetet innebär en förstärkning av bolagets utvecklingsarbete med humana celler.