Skip to main content

Taggar

Sista dag för handel med BTU den 24 juli 2017

Sista dag för handel med BTU den 24 juli 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2017 16:34 CEST

Företrädesemissionen som genomfördes under juni 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket.

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 09:05 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att nyttjandet av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 nu registrerats hos Bolagsverket. 2 432 544 nya aktier har registreras. Omvandling av interimsaktier till aktier är beräknad att ske den 25 oktober 2016. Olika förvaltare kan ta olika tid, innebärande att aktierna i en del fall kan bli tillgängliga först i början av vecka 44.

Idogen AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till 97,3 procent

Idogen AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till 97,3 procent

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2016 08:22 CEST

Den 29 september 2016 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Idogen AB:s (”Idogen”) listningsemission 2015. Totalt nyttjades 2 432 544 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär en nyttjandegrad om cirka 97,3 procent. Idogen tillförs genom teckningsoptionerna cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 08:35 CEST

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Idogen AB:s listningsemission pågår fram till och med den 29 september 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 september 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,18 SEK per aktie.

Idogen offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperiod inleds imorgon

Idogen offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperiod inleds imorgon

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 08:37 CEST

I samband med Idogen AB:s (”Idogen”) emission av units inför notering på AktieTorget 2015 utgavs vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 vars nyttjandeperiod inleds imorgon, den 8 september 2016. Teckningskursen har fastställts till 8,18 SEK per aktie. Nyttjas samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Idogen cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Idogens emission inför notering på AktieTorget övertecknad

Idogens emission inför notering på AktieTorget övertecknad

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2015 11:50 CEST

Den 8 maj 2015 avslutades teckningstiden i Idogen AB:s (”Idogen”) emission av units inför notering på AktieTorget. Emissionen tecknades till cirka 52 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 304 procent. Idogen tillförs genom emissionen cirka 800 nya aktieägare och cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader.