Pressmeddelande -

Kvinnor diskrimineras när de söker arbete

Margareta Wicklander margareta.wicklander@ifau.uu.se Tel: 018-471 70 98 Arbetsgivare kontaktar hellre män än kvinnor, även då personerna i alla andra avseenden är identiska. Kvinnor som inte avslöjar att dom är kvinnor lyckas däremot lika bra som män med samma meriter. Det visar en ny IFAU-rapport som är den första svenska studien i sitt slag. Kraftigt mindre chans till kontakt för kvinnor I studien analyseras hur arbetsgivare väljer att kontakta jobbsökande i Arbetsförmedlingens Internettjänst. Kvinnliga arbetssökande har 15 procent lägre chans att kontaktas, i jämförelse med en manlig sökande med exakt samma kvalifikationer. Anonymitet gör kvinnor lika framgångsrika som män På Internet-tjänsten finns även möjlighet för arbetssökande att hålla hemligt valda delar av sin identitet. Vi ser att kvinnor som inte avslöjar att de är kvinnor lyckas lika bra som män med motsvarande meriter. Äldre får färre kontakter men ingen tydlig effekt av utländskt namn Chansen att bli kontaktad minskar kraftigt med åldern. Vi ser dock ingen tydlig effekt av att ha ett utländskt namn. Detta beror förmodligen på att invandrare av olika ursprung möter positiv respektive negativ särbehandling. Metod Vi använder data från Arbetsförmedlingens Internet-tjänst för arbetssökande. De arbetssökande har där själva lagt in uppgifter om utbildning, arbetslivserfarenhet, önskemål om arbete etc. Eftersom vi har tillgång till exakt samma information om de arbetssökande som företagen kan vi renodla effekten av kön, ålder och etnicitet på sannolikheten att bli kontaktad av ett företag. Sökande kan också välja att dölja information om sin identitet. Genom att se vad som händer med exempelvis kvinnor som döljer sitt kön kan vi mäta diskrimineringen på ett nytt sätt. IFAU-rapport 2006:4 ”Blind dates: quasi-experimental evidence on discrimination” är skriven av Per-Anders Edin och Jonas Lagerström, båda IFAU. Om du vill veta mer kontakta Per-Anders, telefon: 018-471 70 81, e-post: per-anders.edin@nek.uu.se eller Jonas, telefon: +358 50 43 29 424, e-post: jonas.lagerstrom@nek.uu.se.

Ämnen

  • Utbildning

IFAU är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi stödjer och genomför vetenskapliga utvärderingar inom arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringspolitik.

Vi sprider våra resultat genom vår webbplats, publikationer, twitter, kurser och konferenser.

Välkomna att höra av er.

Presskontakt

Sara Martinson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 018 - 471 70 91