Pressmeddelande -

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

Sammanfattning · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,9 MSEK (-1,5). · Resultat efter skatt under första kvartalet uppgick till -2,9 MSEK (-1,5) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5,4 MSEK (-1,5). · Nettoresultat per aktie blev -0,0092 (-0,0074). · Kassaflödet var -10,1 (-3,0) och balansomslutningen uppgick till 125,5 MSEK (102,9) vid periodens slut. VD Michael Nilssons sammanfattande kommentarer Skillnaden i resultat jämfört med samma period förra året är att bolagets verksamhet ökat markant vilket medfört att personalkostnader stigit med 0,8 MSEK samt konsultkostnader med 1,2 MESK. Vid sidan av detta så har bolagets innehav av MinMet aktier skrivits ned med ytterligare 1,7 MSEK Under perioden har fokus legat på borrningar och geofysikalisk malmletning vid sidan om icke fältmässigt arbete såsom sammanställning av data samt planering av prospektering i Skandinavien samt Afrika. Vid frågor, kontakta gärna: Michael Nilsson VD, International Gold Exploration IGE AB Telefon: +46 703 390 388 E-post: michael@ige.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans