Pressmeddelande -

NY STYRELSELEDAMOT I INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION IGE AB

Carl Ameln föreslås till ny styrelseledamot och ordförande i International Gold Exploration IGE AB (publ) inför kommande årsstämma i IGE den 22 maj 2006 Aktieägare i IGE har föreslagit att Carl Ameln skall väljas till ny styrelseledamot och tillika ordförande i styrelsen för IGE på kommande årsstämma den 22 maj 2006. Carl Ameln är 56 år och är bosatt i Stockholm. Han är utbildad bergsingenjör vid KTH i Stockholm. Carl Ameln har mycket stor erfarenhet av gruvindustrin och har tidigare varit knuten till LKAB i olika befattningar under 25 år. Han var verkställande direktör i LKAB i 10 år, 1991-2001, och verkade som rådgivare åt LKAB under 2002 och 2003. Carl Ameln satt i styrelsen för Boliden under tiden 1997-2001. För närvarande är Carl Ameln styrelseledamot och tillika ordförande i gruvbolaget Gexco AB, vilket bolag är noterat på NGM Equity. Carl Ameln är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Han äger idag inga aktier i bolaget. Enligt Ulrik Jansson, nuvarande styrelseordförande och tillika en av de större ägarna i bolaget, skulle Carl Ameln med sin erfarenhet och kompetens bli ett mycket värdefullt tillskott till styrelsen och den fortsatta utvecklingen av verksamheten i IGE. I övrigt så föreslås omval av bolagets nuvarande styrelseledamöter Ulrik Jansson, Bill Sunberg och Claes Levin. För ytterligare information, kontakta: Ulrik Jansson, styrelseordförande i International Gold Exploration IGE AB (publ) Telefon: +46 707 514 184

Ämnen

  • Arbetsliv