Stöd inför planering av huvudsemestern

Nyheter   •   Apr 09, 2019 10:19 CEST

Här redovisar vi kortfattat hur semesterlagen är tänkt att fungera vid förläggning av semester och hur arbetsgivare och arbetstagare ska agera enligt lagen gällande semesterår.

"Skattefinansierade löneökningar är en återvändsgränd"

Nyheter   •   Apr 04, 2019 09:31 CEST

Missförstånden kring den svenska lönebildningen är många, nu senast på Dagens Nyheters ledarplats. DN verkar tro att dagens ordning, där den internationellt konkurrensutsatta industrin anger normen för lönebildningen, skapar ojämställda löner och bidrar till att ”kvinnors flit syns dåligt i lönekuvertet”.

Det är kul att jobba på ett företag som gör så meningsfulla saker

Nyheter   •   Mar 26, 2019 14:29 CET

Hur är det egentligen att jobba inom kemiindustrin? IKEM har intervjuat unga människor som skaffat sig en karriär inom branschen och citatet ovan är från den senaste intervjun med Josefin Bolik på GE Healthcare till sajten Kemikarriär.

Vikande lönsamhet när kemiindustrin förbereder för hård Brexit

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 09:00 CET

‒ Kemi-, gummi- och plastindustrin är IKEM:s mest konjunkturkänsliga delbranscher. Under kvartal fyra 2018 uppvisar de svagt vikande exportvolymer, en nedgång som indikerades redan under kvartal tre med en mindre volymökning än tidigare, säger Carl Eckerdal chefekonom IKEM.

Konjunkturavmattning väntar runt hörnet för kemiindustrin.

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 14:22 CET

​‒ Kemiindustrin går fortfarande för högtryck med ett högt kapacitetsutnyttjande, men nu kommer allt fler varningstecken som tyder på en vikande konjunktur. Till exempel sjunker kostnaden på råolja efter en tid av skenande råvarukostnader samtidigt som finansmarknaden målar upp en allt mörkare bild, säger Carl Eckerdal chefekonom IKEM.

Konjunkturen vänder upp igen i kemiindustrin

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 14:25 CEST

​Under årets första kvartal rådde stiltje i tillväxten inom kemiindustrin och det fanns anledning att tro att konjunkturtoppen var passerad. Kvartal två överraskade positivt och nu förutspår kemiföretagen en fortsatt god försäljningstillväxt under andra halvan av 2018, det visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna.

Sveriges största kemiexperiment inspirerar 110 000 unga

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 14:18 CEST

​På Kemins Dag den 20–21 oktober kommer 110 000 barn och ungdomar från omkring 1 000 skolor genomföra Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får ägna sig åt färglära på molekylnivå. De kommer att separera grön hushållsfärg till färgerna blå och gul, ett sätt att illustrera årets tema ”blågul kemi”.

Svag krona slår mot kemiindustrin

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 14:33 CEST

​Den svenska kemiindustrin inledde 2018 med en mycket svag leveransökning. Mycket tyder nu på att konjunkturtoppen är passerad. Tvärtemot gängse nationalekonomiska modeller gynnar inte den svaga kronkursen alla företag, trots att 70 procent av produktionen går på export, det visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna.

Brist på digital kompetens hinder för fortsatta nyanställningar

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 17:10 CET

Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna visar fortsatt tillväxt sista kvartalet 2017, enligt en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. För att inte hamna på efterkälken i den globala konkurrensen automatiserar och robotiserar företagen allt mer. Trots detta växte antalet sysselsatta för andra året i rad.

Rekryteringsproblem hotar investeringar

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 16:48 CEST

Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna visar fortsatt stabil tillväxt. Trots kraftigt stigande råvarupriser rapporterar företagen ökad lönsamhet, enligt en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. Men det finns ett stort orosmoln på himlen: Majoriteten av företagen har svårt att hitta arbetskraft.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Om IKEM

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar inom kemi i vid bemärkelse

IKEM:s medlemsföretag verkar inom det breda spannet av plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion. Branschens totala förädlingsvärde uppgår till en knappt femtedel av den totala industriproduktionen i Sverige. Exportvärdet var 270 miljarder kronor 2017.

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

Adress

  • IKEM
  • Storgatan 19
  • 102 16 Stockholm
  • Sverige