Pressmeddelande -

Media ger allmänheten en felaktig bild av brottsligheten i landet

Enligt en undersökning som medieanalysföretaget Infopaq gjort finns det stora skillnader mellan hur ofta artiklar om brottslighet förekommer för olika kommuner och officiell brottsstatistik. Detta betyder att de svenska medborgarna inte får en rättvis bild av tryggheten och säkerheten i de olika orterna. Skillnaderna är så stora att ett genomsnittligt brott har 200% högre sannolikhet att resultera i enartikel om det inträffat i Nyköping som om det hade inträffat i närliggande Södertälje. I Infopaqs undersökning ingår de större kommunerna i Mälardalenutanför Storstockholm.

För kommunerna i landet är det viktigt att framstå som en bra ort att bo på och investera i. Trygghet och säkerhet är en av de viktigaste faktorerna vilket gör att orterna inte vill bli förknippade med brottslighet. De orättvisa skillnaderna som framgår här skadar därför kommunernas PR-arbete i grunden.

Nyköping, Uppsala och Katrineholm drabbas mest
Betydligt färre brott resulterar i nyhetsartiklar i Södertälje, Enköping och Strängnäs än i framförallt Nyköping, Uppsala och Katrineholm. Förklaringen är inte att brotten i Nyköping är grövre då skillnaden när det gäller brott mot person (enligt BRÅ:s statistik från 2007) är än större till Nyköping fördel gentemot Södertälje.

Enköping, Uppsala och Nyköping uppvisar lägst brottstal bland kommunerna i undersökningen mätt som andel brott per invånare. Södertälje toppar då det anmäls ca 50% fler brott där per invånare än i Nyköping och Uppsala. Detta återspeglas dock inte i nyhetsrapporteringen kring brott.

Webbartiklar från svensk media under perioden 1/1 - 31/12 - 2007. Ämnessökningen baseras på artiklar som innehåller orden: brott, kriminalitet, skadegörelse, misshandel, våld, mord, mörda och dråp (inklusive ändelser våld, våldtäkt osv.).

Statistik från Brottförebyggande rådet anmälda brott 2007 per kommun.

För vidare frågor eller kommentarer kontakta
Andreas Leifsson, senioranalytiker Infopaq Sverige AB
Tel: 08-562 228 53 Mobil: 070-7889945 E-post: andreas.leifsson@infopaq.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Taggar

  • infopaq medieanalysföretag brottsstatistik andreas leifsson

Relaterat material