Pressmeddelande -

Alfastiftelsen stödjer Inova

500 000 kr. Det ger Sparbanksstiftelsen Alfa i bidrag till Inova för att inkubatorföretagen ska få än bättre förutsättningar att ta sig ut på marknaden och växa.

Sedan många år finns ett väl etablerat samarbete mellan Alfa och Inova. Stiftelsen har stöttat Inova med pengar för en rad olika aktiviteter – men nu avsätter man en halv miljon direkt till inkubatorföretagens utveckling.

Pengarna kommer att beviljas som lån till inkubatorföretag där de kan göra skillnad, exempelvis för att komma igång med produktion eller betydande marknadsföring som stärker företaget på marknaden.

– Det är ont om medel att söka för företag i tidiga skeden. De här pengarna kommer att göra stor skillnad för många inkubatorföretag där mindre summor ofta är avgörande för att komma vidare, säger Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova.

Pengarna är tänkta att återbetalas av företagen och återanvändas av nya inkubatorföretag. Lånen kommer att löpa på 2-3 år för att höja företaget en nivå och få igång affärerna på riktigt.

– En stor del av Inovas finansiering är hårt styrd till avgränsade projekt och därför är det extra värdefullt med pengar som kan användas direkt i vår kärnverksamhet. Alfastiftelsen har följt vårt arbete i många år och det känns mycket bra när de förstår vikten av att stödja vårt långsiktiga arbete, säger Britt Lööv.

Läs mer om Sparbanksstiftelsen Alfa här. »

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Karlstad

Inova utvecklar människor och affärsidéer till växande företag. För att lyckas med detta har vi ett arbetssätt som bygger på att affärsidéer fångas upp och granskas. Visar det sig att de har potential att bli framgångsrika erbjuds de det stöd som behövs för att de ska kunna utvecklas. Inovas verksamhet är öppen mot alla branscher och samarbete sker med flertalet aktörer inom såväl näringsliv och universitet som offentlig sektor.