Gå direkt till innehåll
En bransch i förändring

Nyhet -

En bransch i förändring

Nya innovationer som föds när konkurrensen tätnar, erfarenheter från stora projekt och skaderapportering från Sverige, Finland och resten av världen. En bransch i förändring som trots en tuff marknad genomsyras av framtidstro med utveckling i fokus.

Södra Cell och Domsjö Fabriker utvecklar nya produkter för att möta den hårda konkurrensen på en global marknad. Det innebär nya möjligheter.

Investeringar för att utvecklas

För att kunna stå starka på marknaden krävs också investeringsvilja. Både Stora Enso och Iggesunds Bruk har genomfört stora projekt för att utvecklas. Stora Enso investerat 850 miljoner i ett nytt renseri på Skoghalls Bruk.

– Det gamla renseriet var slitet och underdimensionerat för dagens produktion som har ökat. Logistik fungerade inte bra för lastning och lagring, säger projektledaren Eva Reiner, Stora Enso Packaging Boards.

En stor del av projektet bestod av en infrastrukturinvestering med mark- och byggarbeten. Trots storleken lyckades projektet hålla både tidsramar och budget. Den största utmaningen var att hitta rätt teknisk lösning för renseriet och bestämma var det skulle byggas. Stor vikt har lagts på en god arbetsmiljö och underhållsaspekter vid materialval för ökad kvalitet och livslängd.

– Med en bättre kvalitet på flisen kommer vi nu kunna öka kapaciteten. Med ett nytt renseri kan vi vidareutveckla vårt bruk, säger Eve Reiner, Stora Enso Packaging Boards.

Ny kemikalieåtervinning

Även vid Iggesunds Bruk har stora investeringar gjorts. 2008 ställde Miljödomstolen krav på att sänka kväveoxider med 30 %. Nu har Iggesunds bruk en helt ny kemikalieåtervinning. Projektet startade på allvar 2010 och delprojekt på vägen har varit installering av en ny sodapanna med turbin och generator, en ny driftcentral och underhållsverkstad och en anläggning för att samla upp och destruera svaggaser.

– Vi ska bli självförsörjande på el. Med den nya turbinen producerar vi nu 70 MW och det är en bit på väg. Vi behöver komma upp i 85 MW för att klara oss helt själva, säger projektledaren Lennart Wanberg, Iggesund Paperboard.

– Till nästa stora projekt ska vi avsätta två hela dagar för att gå igenom avtalen med leverantören om vi har ett turn-key avtal. Vad har vi köpt och vad ska vi få levererat? säger Lennart Wanberg.

Förebyggande underhåll, Fastigheten, Pappersmaskiner

Under seminariet fick deltagarna även möjlighet att välja föreläsningar efter intresse. Ämnena var Pappersmaskiner, Förebyggande underhåll, Fiber och återvinning och Fastigheten som en viktig del av anläggningen. Nollvision för underhållet diskuterades bland annat under sessionen Förebyggande underhåll men även proaktivitet, underhållsoptimering och kritikalitetsanalyser som metoder för att förbättra underhållsarbetet.

Erfarenheter

Det har handlat mycket om cisterner de senaste åren. Förra året berättade Stora Enso om ett systematiskt arbete med fokus på cisterntakens säkerhet. Nu har det kommit nya anvisningar. Pasi Nieminen, Inspecta gav råd kring hur de ska användas. Cisternanvisningar 1:2012 och SS-EN 14015:2005 är svensk norm för konstruktion, tillverkning, provning av cisterner för lagring av vätskor.

– SS-EN 14015:2005 är en standard främst för cisterner för oljeprodukter. För pappers- och massabranschen innebär det både möjligheter och risker som måste tas med i beräkningen, säger Pasi Nieminen, Inspecta. Metso Power delade med sig av sina erfarenheter av skador och haverier. Max Johanson och Per-Anders Ottosson berättade om en panna i Europa där problem med vattencirkulation ledde till tubläckage. De visade även en kort film från Asien där en pannas lösartank exploderat.

Inspectas besiktningsingenjörer Kjell Bergkvist, Hans Persson, Johan Nilsson och Tommy Petersson berättade om sprickbildning i rundskarv till kontinuerlig kokare, läckage i bottentub i sodapanna, svetsreparation av compoundtub i sodappanna och smältagenombrott i sodapanna.

Dessutom berättade Johan Vesternäs, Inspecta Finland om skador i Finland. Niklas Sandström från Inspecta gav en inblick i valet av rätt scanningsmetod för att undersöka kompoundtuber på en sodapanna där valet föll på Tscan och hur de provade 900 tuber under 48 timmar inne i pannan.

Min håriga familj

Första dagens seminarium avslutades med något helt annat än sodapannor och underhållsoptimering. Ing-Marie Persson, primatansvarig i Furuviks djurpark berättade om schimpansernas utsattas situation och hennes arbete för artens överlevnad. Det var en stark föreläsning som gav inblick i schimpansens nära släktskap med människan, Ing-marie Perssons unika ställning i Furuviks schimpansflock och hur en ledare kan ta hjälp av schimpanserna för att förbättra sitt ledarskap. En fascinerande och gripande resa till de få vilda schimpanser som finns kvar i Afrikas djungler.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98
Stina Möllstam

Stina Möllstam

Presskontakt Kommunikatör +46 706 34 83 93

Relaterade nyheter