Gå direkt till innehåll
Bättre kontroll av glasfiberarmerat laminat med oförstörande provning

Pressmeddelande -

Bättre kontroll av glasfiberarmerat laminat med oförstörande provning

Många industriella komponenter tillverkas i glasfiberarmerad plast (GAP). Ofta gäller samma regler för objekt gjorda i GAP som för metalliska komponenter. Men provningsmetoderna har inte hunnit med i samma takt. Nu ger utvecklade metoder av ultraljud, digital röntgen och visuell kontroll en efterfrågad möjlighet till kontroll av plastkomponenter.

– Det har skett en del otäcka olyckor där plastobjekt har spruckit och där man inte haft tillräckligt god kontroll av objektet. Med de här utvecklade metoderna har vi alla möjligheter att säkerställa att materialet är i gott skick, säger Pernilla Utterström, Inspecta.

Plastmaterialen förknippas ofta med lång livslängd och god motståndskraft mot korrosiva och hälsovådliga kemikalier. Men det saknas fortfarande information av långtidseffekter. Oförstörande provning (OFP) blir därför ett nödvändigt verktyg för bedömning av kvarvarande livslängd.

– Ofta gäller samma regler för plastmaterial som för andra tryckkärl, men de konventionella OFP-metoderna räcker inte till. De är i första hand utvecklade för metalliska material och är ibland direkt olämpliga för plaster och kompositer, säger Pernilla Utterström, Inspecta som har fördjupat sig i problemet tillsammans med Andrey Shipsha, teknisk doktor och Jan Larsson, provningsexpert.

Digital röntgen, visuell kontroll och ultraljud har utvecklats för plast

Ultraljudprovning, digital röntgen och visuell kontroll är de OFP-metoder som har vidareutvecklats för att kunna utföra kvalificerad och tillförlitlig provning av plastmaterial.

– De här OFP-metoderna fungerar bra i fält och verifierar tjocklekar, skarvar och detekterar defekter även på tjockare plastmaterial, säger Pernilla Utterström och fortsätter:

– Det svåra med plast är att man bygger komponenten samtidigt som man bygger materialet. Vid en visuell kontroll kan det vara svårt att veta vad som är en inbyggd defekt och vad som har tillkommit på grund av belastning eller användning. Därför är det är viktigt att lära sig att se skillnad på dess typer av defekter.

Vid livslängds- och statusbedömningar av hela anläggningar kombineras de olika metoderna då de kompletterar varandra på ett optimalt sätt.

Digital röntgen

VIDISCO har utvecklat en portabel utrustning för digital röntgen som är speciellt lämplig för plaster. Testresultaten behandlas direkt och utvärderas i datorn. Utrustningen är liten och praktisk att använda. Metoden har utvecklats vidare för glas- och kolfiberarmerade epoxi, VE- (vinylester) och VEN- (novolacvinylester) kompositer. Plastens egenskaper gör att en lägre strålningsenergi krävs, jämfört med vid provning av stål.

Ultraljudprovning

Ultraljudprovning används för att detektera delamineringar och korrosion. Glasfiberarmerad plast har dock en struktur som kan göra det mycket komplext att använda ultraljud.

Visuell kontroll

För att standardisera och förbättra den visuella kontrollen har Inspecta utarbetat en metod för att detektera de vanligaste defekterna som bildas vid tillverkning och under drift. Det gör det möjligt att särskilja tillverkningsdefekter från defekter som tillkommer under drift.

Med dessa tre OFP-metoder är det möjligt att följa de regelverk som finns, även när komponenten är byggd i GAP.

För mer information, kontakta gärna:

Pernilla Utterström, teknisk expert, 08-5011 3768
Ditte Erbing, Pressansvarig, 08-5011 3023

Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98
Stina Möllstam

Stina Möllstam

Presskontakt Kommunikatör +46 706 34 83 93

Relaterade nyheter