Gå direkt till innehåll
Gigantiskt brolyft kräver rigorös säkerhet

Pressmeddelande -

Gigantiskt brolyft kräver rigorös säkerhet

320 ton tung och 70 meter lång. Det är den nya Ekensbergsbron som ska lyftas på plats över järnvägsspåren i Sundbyberg.  Ett gigantiskt lyft som görs av Nordens största mobila kran.

Storstockholms lokaltrafik (SL) har anlitat Havator för att lyfta snabbspårvägsbron på plats i sina fundament. Kranen Terex 6800 står nu färdigmonterad i Sundbyberg, redo för lyft. Det är den enda kran i Norden med kapacitet att lyfta Ekensbergbron.

Havator ställer höga krav på säkerheten och har därför anlitat Inspecta både för att granska lyftoket och för att agera tredje parts kontrollorgan vid provbelastningen.

”Vi har hårda krav på säkerheten, det är alltid det viktigaste för oss”, säger Roland Jämsä, projektledare för lyftet av Ekensbergsbron från Havator, och fortsätter:
”Vi hade själva kunnat göra egenkontrollen efter provbelastningen men ville gärna ha med Inspecta som 3:e partsorgan. Det är viktigt för oss att säkerställa att allt är i sin ordning innan vi lyfter”.

Gedigen granskning

Bakom lyftet ligger ett års intensiv planering och förberedelse. I planeringen ingår att granska markbelastning och broritningar samt att diskutera med brokonstruktörerna så att lyftredskapen inte belastar bron för mycket.

En del av förberedelserna har varit att verifiera lyftredskapen, de så kallade lyftoken. Det har Inspectas Patrik Grönblad hjälpt till med.

”Lyftoken är konstruerade för ett speciellt designfall och det beror på att bron väger så pass mycket att kranens kapacitet inte ger utrymme för normala lyftredskapsvikter. För att minska vikten förs därför alla krafter från okets lyftpunkter in mot brons anliggande rambalkar via ett kraftigt skruvförband”, förklarar Patrik Grönblad.

Efter balkanalys och de förstärkningar Patrik Grönblad förordade blev Inspecta i sin tur granskad av Broresurs, ett annat av SL AB:s anlitade 3:e parts kontrollorgan, för att verifiera slutsatser och åtgärder.

Provbelastning som extra säkerhetsåtgärd

Innan det riktiga lyftet kan ske gjordes en provbelastning. Det innebar att bron lyftes rakt upp i luften, för att sedan sänkas ned på marken igen. Bertil Forsberg, teknisk expert från Inspecta, övervakade provbelastningen tillsammans med en besiktningsingenjör och en provningsingenjör.

”Vi gjorde en förstärkt okulär kontroll och provning av lyftbalkarna, lyftredskapen, linor och krok. Vi kontrollerade helt enkelt att lyftet kan ske på ett säkert sätt”, säger Bertil Forsberg.

Själva lyftet beräknas ta cirka 1-2 timmar. När det är klart monteras kranen ned för vidare transport till Swedbank Arena och nästa uppdrag.

Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98
Stina Möllstam

Stina Möllstam

Presskontakt Kommunikatör +46 706 34 83 93

Relaterat material

Relaterade nyheter