Gå direkt till innehåll
Inspecta gör hälsokontroll på Sveriges största cistern

Pressmeddelande -

Inspecta gör hälsokontroll på Sveriges största cistern

Det som inte syns är inte lätt att bedöma. Ett exempel är Sveriges största cistern för råolja på Preemraff i Lysekil, ett av Europas modernaste raffinaderier med en årskapacitet på 11,4 miljoner ton. Tanken på 60 000 kubikmeter består av stål där botten samt en del av manteln är målade med epoxifärg, vilket gör det komplicerat att snabbt undersöka eventuella inre och yttre korrosionsskador.

Inspecta har som enda företag i Sverige licens att använda sig av SLOFEC™, ett tyskt skanningsystem*) som bygger på virvelström i kombination med inducerad magnetism. Metoden är snabb och tillförlitlig – när Preem anlitade Inspecta för att kontrollera cisterngolvet i Lysekil kunde 3000 m2 kontrolleras på 40 timmar motsvarande en mils promenad.

”Hastigheten är en av fördelarna; vi kan nå upp till 20-30 m/min beroende på parametrar som värmeslingor, svetsskarvar och sektionsbarriärer. Skannern med dess åtta sensorer klarar av godstjocklekar upp mot 35 mm och ytbeläggning i form av färg eller gummi på minst 2 mm, i gynnsamma fall betydligt mer än 5 mm”, förklarar Johan Forster, en av Inspectas sju erfarna SLOFEC-operatörer.

I Lysekil består botten av 8 mm kolstål, närmast manteln 14 mm. Cisternens diameter är 62 meter.

”Vi förbereder arbetet genom att med hjälp av datorns mjukvara rita upp en plan av det område som ska undersökas. En annan viktig del av arbetet är att kalibrera skannern och ställa in signalen från sensorerna med hjälp en referensplåt med förgjorda fel, t ex skador i form av godsförlust på 25 %, 50 % etc. av tjockleken. En spricka över hela plåten aktiverar samtliga sensorer.”

Information i realtid

En viktig fördel med SLOFEC är att sensorsignalen analyseras i realtid. Man kan se på datorskärmen var skadorna finns och hur svåra de är i form av markeringar i sex olika färger.

”Signalerna kommer i en viss fas för ovan- respektive undersidan och skannern har en inbyggd avkodare som mäter längden på skanningen. Därför kan vi se skadans exakta läge i relation till skannen. Om en skada indikeras verifierar vi den med en tjockleksmätare”, berättar Johan.

Rapporterna skrivs ut på papper och varje enskild plåt kan redovisas i en pdf-fil.

Lättare hitta korrosionsskador

Överblicksbilden visar trender, till exempel var vatten har runnit och hur skadorna är orienterade. Det gör det lättare att finna korrosionsorsaker.

”Det enda som är knepigt är att komma ända ut till manteln på grund av krökningsradien. Dödzonen minskar genom att skannerns handtag kan vridas, men ju mindre cisternen är, desto svårare är det att komma åt en zon om 10-40 mm vid väggen. Dessutom förekommer värmepåverkan i skarven, vilket gör signalen svår att tolka Vi gör därför alltid manuell mätning av den kritiska zonen.”

Preems cistern visade sig vara i gott skick. Men Johan har tidigare stött på svår korrosion.

”Vi har undersökt cisterner, panntuber och rörledningar (också heta) för lokala skador i t ex tankdepåer, pappersbruk och kemisk industri, vanligtvis för återkommande kunder. De nya reglerna är inriktade på en högsta skadenivå om 25 % av tjockleken mot tidigare 50 %, vilket gör att vår känsliga metod och noggranna redovisning ger tidiga indikationer, som underlättar kundens underhållsarbete. ”

*) SLOFEC™ (Saturation LOw Frequency Eddy Current) är en snabb teknik för oförstörande provning. Den bygger på att virvelströmmar induceras i det undersökta materialet och de förstärks med hjälp av ett likriktat magnetfält. Vid en skada ökas magnetfältets täthet i den återstående metallen, vilket registreras av sensorerna som en förändring. Bägge sidor av materialet kan undersökas tack vare separation av signalfaserna. Resultaten analyseras i realtid och rapporteras som en färgskala. SLOFEC kan användas på heta ytor och både för ferromagnetiska och icke magnetiska material, från kolstål till duplex och rostfritt stål.

För mer information kontakta gärna
Mats Bergman,Inspecta, 08-5011 3056

Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98
Stina Möllstam

Stina Möllstam

Presskontakt Kommunikatör +46 706 34 83 93

Relaterat material

Relaterade nyheter