Gå direkt till innehåll
Nyttiga nyheter i nya BRAGS

Pressmeddelande -

Nyttiga nyheter i nya BRAGS

I BRAGS 2012 finns många nyttiga nyheter, inte minst vad gäller dimensioneringsbiten. Samtidigt har det framkommit en del synpunkter, bland annat om tunga konstruktioner.
– Om vi fick göra en revision, en BRAGS 2012.0, skulle man kunna förtydliga detta, säger Magnus Dahlberg, konsult på Inspecta Technology.

Till skillnad mot hissarna ovan jord är gruvhissar undantagna i Maskindirektivet. En anledning är dels de stora skillnaderna som råder vad gäller miljön de verkar i, dels och de höga belastningarna de utsätts för. Därför har branschen tagit fram egna anvisningar – Branschanvisningar för gruvhissar i Sverige, BRAGS – där riskerna med underjordsarbete ligger till grund för de tekniska kraven, förklarar Magnus Dahlberg, konsult på Inspecta Technology och en av dem som hållit i arbetet.

– De här är högpresterande maskinerier med oerhörda krav på hållfasthet och dimensionering. Det finns inget ovan jord som är tillämpbart. Som exempel nämner han friktionsspel som är det dominerande spelet i svenska gruvor. Där är det, precis som namnet anger, friktionen som driver vilket hänger ihop med de tunga lasterna som ofta ligger på runt 200 ton. En annan variant är linspel som är det vanligaste i personhissar. Där är linan är lindad runt en trumma.

Modern dimensionering
För lite drygt ett år sedan kom BRAGS 2012 som är den senaste omarbetade versionen. De som deltagit i arbetet är representanter från både tillverkarföretag, brukare, konsulter och besiktningsbolag.

– Jag brukar säga att BRAGS är en överenskommelse där styrkan ligger i att alla är med, påpekar Magnus Dahlberg. Särskilt vill han lyfta fram sektionen för dimensionering och hur man dimensionerar för utmattning som blivit ordentlig omgjord. Här ingår belastningsberäkningar på mekaniska delar i gruvspelet som till exempel roterande axlar, drivskiva och trumma.

Räkna med FEM
Enligt Magnus Dahlberg står sig nya BRAGS väl mot andra moderna koder då den bygger på det senaste inom dimensioneringsteknik.
– Det går inte att testköra en hiss och se när den kraschar, därför räknar man på det. I nya BRAGS möjliggörs användningen av Finita element metoden, FEM, som är ett modernt sätt att genom numerisk analys beräkna spänningar och utmattning.

Olycka bakom ny hänvisning
Andra viktiga nyheter i BRAGS 2012 gäller konstruktionen och en ny hänvisning om att det alltid runt trumman ska finnas tre varv kvar av linan för att förhindra att den släpper. Tillägget kommer sig av den olycka som skedde i Kiruna 2010 med en mobilkran då två personer omkom.
– Även om BRAGS inte omfattar mobilkranar har man tagit till sig detta. Det ökar säkerheten enormt mycket.

Över- och underspelning
Dessutom har man i BRAGS 2012 sett över sektionen om över- och underspelning. Det vill säga att korgen inte stannar på det stannplan som det var tänkt utan går förbi i hög hastighet.
– Tidigare har man använt träkilar som bromsdon, men i dag finns mer exakta system. Trä kan man fortfarande ha, men när man kommer upp i väldigt hög massa eller om det är människor i måste man ha distinkta bromssystem. Det innebär att man kan dimensionera dem bättre för att det ska bromsa på bästa sätt, förklarar Magnus Dahlberg.

Inte heltäckande
Även om BRAGS 2012 är ordentligt omarbetad är den inte heltäckande. Till exempel saknas regler för ståltorn och gejdrar. I de fallen pekar man på andra standarder. El-delen är inte uppdaterad. Och när det kommer till underhåll, besiktningar och riskanalys tar man stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
– Det är sådana saker som vi gärna skulle vilja förbättra och arbeta vidare med. För BRAGS används flitigt – det är ingen hyllvärmare.

Tunga konstruktioner
Kanske är det just därför som det också har kommit fram en del synpunkter. Magnus Dahlberg säger att den bland annat fått kritik för att konstruktionerna blivit för tunga, men påpekar samtidigt att det troligen beror på att budskapet inte framgått tillräckligt tydligt.

– Det kan vara när man dimensionerar en axel. Räknar man ut spänningar med FEM, men utvärderar på ett gammaldags sätt för att möta kraven i BRAGS måste axeln göras väldigt stark. Men om man använder ett modernt beräknings- och utvärderingssätt kan axeln göras mycket tunnare utan att den tappar i säkerhet. Den potentialen finns i BRAGS.

– Om vi fick göra en revision, en BRAGS 2012.0 skulle man kunna förtydliga detta. Nu kan vi inte ändra något så länge vi inte har det uppdraget från SveMin. Vi har inga resurser för det. – Men det är oerhört viktigt att jag får veta vilka synpunkter som finns. Då kan jag vidarebefordra dem. För meningen är att alla ska kunna använda och tillämpa BRAGS.

Av Lena Wreede

 

Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98
Stina Möllstam

Stina Möllstam

Presskontakt Kommunikatör +46 706 34 83 93

Relaterade nyheter