Gå direkt till innehåll
Ökad driftsäkerhet lyfter Gruvbranschen

Pressmeddelande -

Ökad driftsäkerhet lyfter Gruvbranschen

Stora investeringar har gjorts inom gruvnäringen. Nya gruvor har etablerats, befintliga har byggts ut och investerat för att öka produktionen. Nu är det är dags för investeringarna att ge resultat. Gruvorna ska nå högre driftflöden, öka sin kapacitet och produktion. Men vägen dit är inte helt rak. Plötsliga driftstopp är ett problem inom gruvindustrin.

– Gruvbranschen brottas idag med många akuta driftstopp. En bättre drifttillgänglighet är nyckeln för att kunna öka produktionen, säger Mikael Brännström, chef för Inspecta i Luleå.

Mikael Brännström ser stora möjligheter att öka driftsäkerheten genom att föra över erfarenheter från andra industrier och applicera processer, rutiner och proaktiva åtgärder som statuskontroller till gruvbranschen.

– Alla industrier har liknande utmaningar med kraftigt slitage av utrustning och plötsliga driftstopp. Det ger oss kunskap om hur vi ska agera. Och den erfarenheten kan vi använda i större grad inom gruvindustrin.

Gruvseminariet i Luleå är idag det enda forum som fokuserar på utrustningen inom gruvindustrin med betoning på säkerhet och drift. Seminariet belyser både upphandling, drift och underhåll, investeringar, slitage och livslängd. Det ger både bredd och djup och samlar ett brett deltagande från gruvbranschen.

– Det krävs god kvalitet i samtliga delar för att kunna hålla en hög drifttillgänglighet och god lönsamhet. Allt hänger ihop, säger Mikael Brännström, chef för Inspecta i Luleå.

För mer information kontakta gärna
Mikael Brännström, Inspecta, 08-5011 3794

Ur programmet Gruv 2014

 • Drift och förebyggande underhåll
  • Långsiktigt tänkande kring underhåll, erfarenheter från våra gruvor.
  • Så ökar vi livslängd och drifttillgänglighet – moderna tekniker och möjligheter.
 • Bärande byggstål
  • Vad gäller vid upphandling och när behövs CE-märkningen?
 • Korrosion och skador
  • Skadefall, haverier och incidenter från branschen.
  • Förebyggande åtgärder och korrosionsskydd för komponenter, rörledningar och cisterner.
  • Nyheter på regelverksområdet

Gruv 2014 arrangeras den 8-9 april i Luleå, på Kulturens hus.


Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98
Stina Möllstam

Stina Möllstam

Presskontakt Kommunikatör +46 706 34 83 93

Relaterade nyheter