Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skador kostar industrin 100 miljarder varje år

Korrosion och skador kostar svensk industri ungefär 100 miljarder per år. Skador som stoppar produktionen och är allvarliga säkerhetsrisker. Många industrier innebär hårda miljöer för utrustningarna. Att det då uppstår skador är förståeligt men inte ofrånkomligt. En ny Skadepocket visar på flera olika skadefall att dra lärdomar av.

Genom tusentals besiktningar av olika sorters anläggningar, via statusbedömningar och skadeutredningar har Inspecta genom åren skaffat sig en stor erfarenhetsbank av skador. En del av den kunskapen finns i den nya Skadepocketen där Bo Wilck och Jan Wåle har samlat flera olika skadefall och beskriver skadan, utredningen och åtgärderna för varje fall.

Skadeutredning går till botten

Jan Wåle, materialingenjör vid Inspecta utför ett hundratal skadeutredningar varje år. Hans utredningar ligger till grund för vilka åtgärder som ska vidtas för att skadan inte ska upprepas.

– Målet med skadeutredningarna är att samma skada aldrig ska ske igen. Jag går till botten med skadan och fastslår grundorsaken i en skadeutredning. Då kan jag också ge rekommendationer till anläggningsägaren om vad de ska göra för att den här skadan inte ska uppstå igen, säger Jan Wåle.

Bo Wilck, tekniskt ansvarig för tryckområdet Inspecta, har under många år som besiktningsingenjör och projektledare vid avfallsförbränningsanläggningar stor erfarenhet av skador.

– Det enda positiva med skador är att vi verkligen kan lära oss något från dem. Då gäller det att ta vara på den möjligheten. Ta reda på varför skadan inträffade. Om du bara reparerar och kör igång står du snart med samma skada, säger Bo Wilck.

Statusbedömning och underhåll

Många industrier ser över kostnader för underhåll, bränsle och funderar på alternativa sätt att köra anläggningarna. Ett gott råd är att tänka till en extra gång innan förändringen genomförs.

– Ta ett steg tillbaka och gör en ordentlig riskvärdering av det ni planerar att göra. Kanske klarar inte pannan det nya bränslet, påverkas materialet av att du svetsar just där eller kan du verkligen öka pannans tryck utan påverkan på materialet? säger Bo Wilck som har sett många exempel på hur goda föresatser har förstört materialet i utrustningen.

Underhållet spelar också en mycket viktig roll för att undvika skador. Att lägga resurser på att ta reda på statusen på utrustningen och anläggningen är en god prioritering.

Skadepocket en bank av mångas erfarenheter

– Jag jobbar alltid tätt ihop med besiktningsingenjörerna som är ute på anläggningarna. Kunskapen de har om kundens anläggning ger mig avgörande information och resultatet från skadeutredningen om vad som orsakade skadan ger dem kunskap, säger Jan Wåle.

Den kunskapen tar besiktningsingenjörerna med sig till andra kunder med liknande anläggningar och problem. Nu hoppas Jan Wåle, Bo Wilck och deras kollegor att deras samlade kunskap ska komma till nytta för fler som arbetar med drift och underhåll i olika industrianläggningar.

– Vi hoppas öka kunskapen om skador, att fler tänker efter en extra gång och på sikt minska antalet haverier. Vår ambition är att en gång om året komma ut med en ny upplaga av Skadepocketen, med nya intressanta fall från våra skadeutredningar. Det finns mycket att lära.

Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98
Stina Möllstam

Stina Möllstam

Presskontakt Kommunikatör +46 706 34 83 93

Relaterat material

Relaterade nyheter