Gå direkt till innehåll
STUK anlitar Inspecta att granska kapsel för slutförvar av utbränt kärnbränsle

Pressmeddelande -

STUK anlitar Inspecta att granska kapsel för slutförvar av utbränt kärnbränsle

Inspecta hjälper finska strålsäkerhetscentralen STUK att granska ansökan om uppförande av slutförvar för utbränt kärnbränsle. En avgörande granskning för att kunna säkra ett slutförvar i minst 100 000 år.

Finland står inför utmaningen att lösa slutförvaret av sitt utbrända kärnbränsle och har beslutat att använda samma koncept som Sverige, KBS-3. Konceptet bygger på att bränslet innesluts i kopparkapslar som lagras djupt ned i berggrunden.

Posiva har ansökt hos myndigheten STUK, Strålsäkerhetscentralen, att få planera, konstruera och bygga slutförvaringsanläggningen vid kärnkraftverket i Olkiluoto. STUK ska nu granska Posivas ansökan och behöver omfattande experthjälp. Efter en internationell upphandling av expertstöd inom olika delområden för granskningen blev Inspecta en av experterna som fick uppdraget av STUK.

Inspecta granskar kapslarna
– Vårt uppdrag är området ”Structural design and mechanical integrity of the disposal canister”. Det innebär att granska hur kopparkapslarna med sina gjutjärnsinsatser kommer att påverkas av olika belastningsfall. Vi undersöker den mekaniska integriteten, hur kapseln påverkas av olika mekaniska laster, säger Peter Segle, specialist och huvudprojektledare på Inspecta Nuclear.

Peter Segle har under flera års tid arbetat för svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och granskat motsvarande svenska slutförvar som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tar fram.

– Den erfarenheten och kunskapen om KBS-3 är av stor nytta nu, säger Peter Segle.

KBS-3 konceptet
KBS-3 innebär att det utbrända uranbränslet placeras i en gjutjärnsinsats innesluten i en kopparkapsel och bäddas in i ett buffertskikt av bentonitlera, djupt ner i urberget. Tunnlarna fylls sedan igen med lera som sväller när den mättas med vatten. Förvaringen ska hålla kärnbränslet på plats i urberget i minst 100 000 år.

– Liksom i det svenska uppdraget kommer vi att utvärdera riskerna vid yttre tryck på kapseln, ojämn svällning av bentonitleran, jordbävning och andra tänkbara scenarier, säger Peter Segle som med sin specialistkompetens inom hållfasthetsfrågor bedömer kapselns strukturella integritet vid olika scenarier samt risken för sprickbildning och motsvarande skador.

Till sin hjälp har Peter Segle både Jessica Strömbro, expert på materialmekanik, och Olof Björndahl, expert på strukturdynamik.

Bentonitleran har många funktioner
Bentonitleran som omger kapseln i urberget har flera funktioner. En av huvudfunktionerna är att fungera som en barriär om kapseln skulle börja läcka. Vattenmättad bentonitlera har en stor förmåga att bromsa transporten av radioaktiva ämnen. En annan huvudfunktion är att skapa en gynnsam kemisk miljö för kopparkapseln så att korrosion fördröjs. Bentonitleran håller även kapseln på plats i deponeringshålet och fördelar mekanisk last vid olika scenarier.

Arbete med tidsperspektiv
Slutförvaret ska kunna hålla det utbrända kärnbränslet skyddat i 100 000 år. Därtill kommer en riskanalys som omfattar en miljon år framåt. Med ett sådant tidsperspektiv måste även nästa istid tas med i beräkningen.

– Det är en enorm tidsrymd som ger ett intressant perspektiv på arbetet, säger Peter Segle, Inspecta. Uppdraget för STUK beräknas pågå under tre år.

Pressmeddelandet på vår hemsida

Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98
Stina Möllstam

Stina Möllstam

Presskontakt Kommunikatör +46 706 34 83 93

Relaterat material

Relaterade nyheter