Gå direkt till innehåll
Tips hur du undviker läckage i panntuber

Pressmeddelande -

Tips hur du undviker läckage i panntuber

Ett läckage i panntub är en vanlig skada. Det stoppar driften och innebär dyra kostnader. Varför börjar panntuber läcka? Och hur ska du undvika att det händer i din anläggning? Inspectas materialexpert Jan Wåle gör 100-tals skadeutredningar per år och har lång erfarenhet av panntuber som springer läck. Här delar han med sig av sina bästa tips kring panntuber.

För att komma till rätta med läckage i panntuber behöver du veta vilka skademekanismer som kan aktiveras, var de kan uppträda och vilka driftparametrar som är av betydelse.

– Jag har sammanställt en tabell som baseras på de vanligaste skador som påträffats i eldstadstuber hos vattenrörpannor under de senaste åren, säger Jan Wåle.


Skademekanism

Område

Driftparameter
Kraftig överhettning/plasticeringTubmaterialet

Cirkulation (torrkokning)
Värmebelastning

Måttlig överhettning/struktursönderfallTubmaterialet

Cirkulation
Värmebelastning
Beläggning vattensida

Sprickbildning/termisk utmattning
Vattensidan

Cirkulation
Värmebelastning

Sprickbildning/töjningsinducerad korrosionVattensida

Start/stopp-sekvens
Värmebelastning

Korrosion
Vattensidan

Vattenkemi
Beläggning vattensida

GodsförtunningRökgassidan

Rökgaskemi
Värmebelastning

– Tabellen visar att det är ett fåtal bovar som ligger bakom många av skadorna. Handlar det om vattencirkulation kräver det ofta en ombyggnad av pannan medan de andra parametrarna kan påverkas av pannägaren, säger Jan Wåle och ger ett exempel.

– Genom att pressa pannan ökar värmebelastningen viket ökar risken för alla skademekanismerna.

Vad ska jag göra för att undvika skador?

– Det finns ingen garanti mot alla skador då många olika parametrar kan samverka, säger Jan Wåle men ger två viktigt råd för att undvika läckage i panntuber.

  • Ha en god kontroll på vattenkemin - då minskar du risken för både korrosion och tillväxten hos beläggningar på vattensidan.
  • Ta ut tubprover regelbundet - då kan du förutse skadorna och förhindra att de utvecklas till en kritisk nivå.

– Tubproverna ger svar på tubmaterialets tillstånd, tjockleken hos beläggningar på vattensidan, korrosionsstatus på vattensida och rökgassida samt indirekt aktuell vattenkemi och värmebelastning. Det ger dig kontroll på panntubernas status och kan i ett tidigt skede upptäcka tecken på skador och hinna byta ut panntuben innan den läcker, säger Jan Wåle.


Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98
Stina Möllstam

Stina Möllstam

Presskontakt Kommunikatör +46 706 34 83 93

Relaterat material

Relaterade nyheter