Gå direkt till innehåll
Vägsalt orsakade farligt brott på rörledning

Pressmeddelande -

Vägsalt orsakade farligt brott på rörledning

När pannan på Borås Energis kraftvärmeverk ställdes av för besiktning den 12 maj sköt en kaskad med hett vatten 1,5 meter upp i luften ur en nedstigningsbrunn. Expansionsbälgen på en DN 300 rörledning hade brustit.

– Det kunde ha gått väldigt illa. Rörledningen brast utan förvarning och det var bara turen som gjorde att ingen skadades, säger John Wanther, besiktningsingenjör från Inspecta.

Kaskad av hett vatten
Inför en årlig besiktning ställdes en panna av och trycket steg då i fjärrvärmenätet med 1 bar. Det räckte för att en expansionsbälg på fjärrvärmeledningen skulle brista. Expansionsbälgen satt under isolering på en DN 300 rörledning i en nedstigningsbrunn. När den brast fylldes brunnen med utströmmande hetvatten och brunnslocket lyftes av en kaskad av 90-gradigt vatten.

Som tur var befann sig ingen människa i nedstigningsbrunnen. Lyckligtvis skadades heller ingen av det tunga brunnslocket eller av den kaskad av hetvatten som sprutades ut.

Expansionsbälgen brast
Inspectas besiktningsingenjörer granskade både expansionsbälg och anslutande rör och kunde konstatera att båda angripits utvändigt. Vägsalt tillsammans med regnvatten från vägbanan ovanför har lett till spänningskorrosion.

Expansionsbälgen är tillverkad av många lager tunn plåt. John Wanther säger att det tydligt syns från utsidan hur plåt efter plåt har spruckit.

– När tillräckligt många av plåtarna angripits brast bälgen till slut, säger John Wanther.

Hur är det möjligt att en expansionsbälg kan korrodera utan att skadan upptäckts?
– Om rörledningen understiger DN 350 ska endast driftprov i form av kontroll av säkerhetsutrustning och systemkontroll utföras enligt AFS2005:3. I dessa kontroller utförs ingen in- och utvändig besiktning, säger John Wanther.

Rörledningar med en avsäkringstemperatur högre än 110 grader C, med ett avsäkringstryck på 16 bar (e) och med en dimension på DN 250 eller större ska enligt AFS2005:3 besiktigas av ett ackrediterat besiktningsorgan. Om dimensionen är DN 350 och större tillkommer även en in- och utvändig besiktning.

Rörledning ska besiktigas
– Just fjärrvärmeledningar är av en typ där man inte anser att det föreligger några synnerliga säkerhetsskäl, så de nedgrävda delarna behöver aldrig grävas upp. Men en kulvert, tunnel eller nedstigningsbrunn betyder inte att rörledningen är nedgrävd. Därför ska den besiktigas, säger John Wanther.

– Det är viktigt att expansionselementen avisoleras inför besiktningen så att vi kan göra en okulär kontroll och penetrantprova dem. Om vi hittar skador ska expansionsbälgarna bytas ut mot nya, säger John Wanther.

Undvik olyckor
För att undvika att en liknande olycka inträffar bör både ut- och invändig kontroll och penetrantprovning göras på alla rörledningar som kan vara utsatta för vägsalt, oavsett dimensionen på rörledningen.

Efter olyckan ser Borås Energi och Miljö över var det finns fler expansionsbälgar för att kunna förebygga liknande händelser. Inspectas besiktningsingenjörer har nu fått i uppdrag att besiktiga samtliga expansionsbälgar i Borås Energi och Miljös fjärrvärmenät.

Även Inspecta har snabbt agerat på olyckan och spred teknisk information till alla inom Inspecta som arbetar med besiktning av trycksatta anordningar.

– Vi vill inte att det ska hända igen. Därför är det viktigt att sprida kunskapen till alla som arbetar med fjärrvärmenät för att öka medvetenheten om den här risken, säger Bo Wilck, Teknisk ansvarig Tryck, Inspecta.

Ämnen


Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa.

Presskontakt

Sandra Svensson

Sandra Svensson

Presskontakt Kommunikatör 010-479 35 98
Stina Möllstam

Stina Möllstam

Presskontakt Kommunikatör +46 706 34 83 93

Relaterat material