En dansande professor! Cecilia Björklund Dahlgren installerad som professor i danspedagogik

Nyheter   •   Nov 23, 2018 07:08 CET

Institutet Dans i skolans verksamhetschef och tidigare universitetslektorn Cecilia Björklund Dahlgren har installeras som professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet vid lärosätets årliga promotions- och installationshögtid lördagen 10 november. Cecilia Björklund Dahlgren är Sveriges första professor i danspedagogik på konstnärlig grund.

Första professorn i danspedagogik utses vid Luleå tekniska universitet

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 11:12 CET

​Institutet Dans i skolans verksamhetschef och tidigare universitetslektorn Cecilia Björklund Dahlgren installeras som professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet vid lärosätets årliga promotions- och installationshögtid lördagen 10 november i Aula Aurora. Cecilia Björklund Dahlgren är Sveriges första professor i danspedagogik på konstnärlig grund.

Nyutexaminerade danslärare får direkt anställning

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 08:34 CEST

Institutet Dans i skolan har gjort en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet 2008–2017 samt Dans- och Cirkushögskolan från 2016 och 2017. Kartläggningen visar att de flesta arbetar som danslärare idag.

​Stockholm satsar på rörelse i skolan: Dans, konst och lärande på Moderna Museet idag

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 06:48 CEST

Under 2018 infördes daglig rörelse i skolan i Stockholm. Idag arrangeras en Sommarakademi för inspiration och erfarenhetsutbyte för lärare och skolledare på Moderna Museet i Stockholm "Dans, konst och lärande".

​”För vi klarar oss inte utan dansen!” Den sjätte Dans i skolan-biennalen samlade deltagare från hela landet

Nyheter   •   Jun 04, 2018 20:30 CEST

Över 200 deltagare och lika många barn och unga deltog i den sjätte Dans i skolan-biennalen och den nordiska forskningskonferensen som arrangerades i Skellefteå och Piteå 7–9 maj. Workshops, samtal föreställningar och seminarier stod på schemat när dansens betydelse i skolan lyftes. Dagarna avslutades med ett gemensamt upprop för de estetiska ämnena i gymnasieskolan.

Upprop för estetiska ämnen i gymnasieskolan

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 10:10 CEST

Regeringens proposition om att återinföra ett gymnasiegemensamt estetiskt ämne på gymnasiet saknar idag politiskt stöd. Gymnasieelever fråntas möjlighet att utveckla sin kreativitet och kunskaper inom musik, bild, dans och teater. Vi vill med detta upprop från Dans i skolan-Biennalen 2018 uppmana alla riksdagens ledamöter att ta sitt ansvar och rösta för alla elevers rätt till estetiskt uttryck!

Sommarakademi 2018 "Dans, konst och lärande" på Moderna Museet

Nyheter   •   Maj 21, 2018 08:10 CEST

Institutet Dans i skolan arrangerar en Sommarakademi i samarbete med Moderna Museet. Vi skapar en mötesplats för lärare, förskolepersonal, rektorer, politiker, danskonstnärer, kulturskapare och forskare för inspiration och erfarenhetsutbyte. Ett möte mellan dans och konst där deltagarna får möta föreläsningar, utställningar och dansföreställning men också själva prova på att dansa och måla.

Nationell Dans i skolan-biennal och nordisk forskningskonferens arrangeras i Skellefteå och Piteå 7-9/5

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 08:15 CEST

Den sjätte Dans i skolan-biennalen ”Mer dans i skolan!” och en nordisk forskningskonferens arrangeras i Skellefteå och Piteå 7-9 maj. En nationell mötesplats för lärare, rektorer, politiker, danskonstnärer, forskare och näringsliv. Dansens självklara plats på skolschemat lyfts fram, ett unikt tillfälle att ta del av det omfattande arbete som bedrivs i Sverige inom barn, unga, dans och skola.

​Vetenskapligt råd lyfter och främjar forskning relaterad till ämnet dans i skolan

Nyheter   •   Apr 30, 2018 06:08 CEST

För att lyfta och främja forskning relaterad till ämnet dans i skolan har Institutet Dans i skolan ett vetenskapliga råd för Dans och lärande i Sverige som består av forskare och experter inom universitet och högskola.

Idag firar vi Dansens dag 29 april!

Nyheter   •   Apr 29, 2018 11:03 CEST

Dans är kroppsmedvetenhet, fantasi, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande. Skolan når alla barn. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka dansen som uttrycksform. Dansen har stor betydelse för barn och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället. Genom dansen får barn och unga mötas över språkgränserna.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Verksamhetschef och professor i danspedagogik
  • cerqcisglioaa.ymdamohllhgrnyenrb@dipanrssixoskkeoloyants.sczepp
  • 070-586 15 15,
Professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet och initiativtagare till det nationella utvecklingsarbetet Dans i... Visa mer

Om Institutet Dans i skolan

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja skolor, kommuner och regioner samt lärarutbildningar så att alla elever får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst.

Dansen behöver också introduceras i lärarutbildningarna så att blivande lärare får kunskap om dansens betydelse för elevernas utveckling och lärande. Därför är opinionsbildning, kunskapsutveckling och forskning viktiga delar av Institutets arbete.

Varje år arrangerar Institutet Dans i skolan seminarier, konferenser, kurser, workshoppar och mötesplatser för att ge inspiration och bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Målen för Institutet Dans i skolans är:
- att alla elever får tillgång till dansen som kunskapsområde och att genom dansen främja lärande,
- att stärka området dans och lärande genom metodutveckling och forskning

Adress

  • Institutet Dans i skolan
  • Trädgårdstvärgränd 2
  • 111 31 Stockholm