Pressmeddelande -

Getinge Infection Control väljer Intentia för nytt europeiskt distributionscenter

Stockholm, Sverige - Intentia International AB (publ) (XSSE:INT B) meddelar i dag att Getinge (XSSE: GETI B) valt Intentia som leverantör av en enhetlig affärssystemlösning för alla sina verksamheter inom affärsområdet Infection Control för att integrera och ersätta en blandning av olika system. Licensvärdet på affären uppgår till närmare 3,2 miljoner kronor, och totalt ordervärde till över 30 miljoner kronor. Getingekoncernen är en världsledande leverantör av medicinteknisk utrustning och system för sjukvård, långvård och läkemedelsindustri. Under 2004 initierade affärsområdet Infection Control ett projekt kallat NICEDS (New Infection Control European Distribution Structure) inom organisationen. Getinge kommer att bygga ett nytt europeiskt distributionscenter (EDC) som kommer att serva kunder runt om i världen. Omstruktureringsprogrammet påverkar samtliga juridiska enheter inom affärsområdet Infection Control och deras affärssystem i Europa. - Det är oerhört viktigt för Intentia att kunna följa utvecklingen av våra kunders affär, och vi är väldigt glada över den tilltro Getinge har till vår Java-baserade lösning för ett så pass omfattande affärssystem. Den här affären är ett bra exempel på funktionaliteten i vår affärslösning och flexibiliteten i övergången från gamla versioner till Movex 12 Java, säger Peter Hagström, affärsområdeschef Sverige väst vid Intentia Consulting Sverige AB. Getinges affärsområde Infection Control kommer att implementera Intentias lösning, Movex 12 Java, över en treårsperiod i alla sina europeiska och kinesiska affärsenheter. Den nya affärslösningen kommer att förbättra Getinges kundservice genom ökad tillgänglighet, och en bättre leveranssäkerhet tack vare konsoliderad lagerhantering och en samlad distribution. Detta kommer sammantaget att reducera varulager, öka logistikkunskapen, ge en ökad standardisering och minska inköps- och administrationskostnaderna, vilket sammanfaller med det övergripande målet med NICEDS. - Getinge har byggt sin tillväxt på förvärv under de senaste tio åren. De företag som tillförts koncernen tog också med sig sina egna affärssystem. Till slut insåg vi att vi var tvungna att samla alla våra enheter i en integrerad lösning och vår analys visade att Intentia kunde leverera den bästa lösningen. Vi har goda erfarenheter från Intentias Movex-applikationer från några av våra företag, och vi kunde också se potentialen och flexibiliteten i att växa med Intentias lösning, säger Mats Ottosson, chef för affärsområde Infection Control och vd för Getinge Infection Control AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Hagström Affärsområdeschef Sverige väst Intentia Consulting Sverige AB Tel: +46 31 792 8490 Fax: +46 31 792 8399 Mobil: +46 733 13 8490 e-post: peter.hagstrom@intentia.se Mikael Kekonius Marknadschef Intentia Consulting Sverige AB Tel: +46 31 792 8325 Fax: +46 31 792 8399 Mobil: +46 733 13 8325 e-post: mikael.kekonius@intentia.se Mats Ottosson Chef för affärsområde Infection Control och vd för Getinge Infection Control AB. Tel: +46 35 155 500 Fax: +46 35 549 52 Mobil: +46 703 618 100 e-post: mats.ottosson@getinge.com Om Getinge GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK på en årlig basis och har 6 600 anställda. Om Intentia Intentia är den enda globala leverantören av affärssystem som till 100 procent är fokuserad på att förse företag inom tillverkning, distribution och underhåll med programvara och konsultservice. Våra kunder är verksamma inom vad vi kallar "the make, move and maintain market". - 100 procent av våra resurser är fokuserade på den marknaden - 100 procent av vår mjukvara är designad för den marknaden - 100 procent av vår erfarenhet kommer från den marknaden Våra kunder är medelstora till stora organisationer som arbetar i komplicerade försörjningskedjor med hård konkurrens och begränsade interna resurser. De begär pålitlighet, erfarenhet och säkerhet från en gedigen och flexibel distributör med specialistkunskaper om dess industri och processer. Intentias affärslösningar är byggda från grunden med kundens specifika krav i åtanke och med en förmåga att växa och på ett enkelt sätt förändras tillsammans med affärsverksamheten. De förenklar komplexa processer, tillmötesgår kundens krav och levererar mervärde till kunden både på kort och lång sikt. Detta gör valet av Intentias affärslösningar till "The Intelligent Choice".

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag