Pressmeddelande -

Intentia avnoteras från Stockholmsbörsen

Stockholm, Sverige - den 3 maj 2006 - Intentia International AB (publ) (XSSE: INT B), global leverantör av affärssystem för företag inom tillverkning, distribution och underhåll, meddelar idag att Stockholmsbörsen bifallit bolagets ansökan om avnotering. I samband med samgåendet med Lawson Software har Intentia inlämnat en ansökan om avnotering från Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. Ansökan har bifallits av Stockholmsbörsen. Handeln med aktierna i Intentia kommer nu att ske på O-listans observationsavdelning. Sista dagen för handel kommer att vara den 26 maj 2006. Det nya bolaget efter samgåendet, Lawson Software, noterat på Nasdaq, är från och med den 2 maj 2006 sekundärnoterat på Stockholmsbörsens O-lista under beteckningen LWSN. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Björkqvist Chefsjurist Telefon: +46-8-5552 5249 Fax: +46-8-5552 5999 Mobil: +46-733-27 5249 niklas.bjorkqvist@intentia.se Micaela Sjökvist Investor Relations Intentia International AB Mobil: +46 70 698 66 46 ir@intentia.se Om Intentia Intentia är den enda globala leverantören av affärssystem som till 100 procent är fokuserad på att förse företag inom tillverkning, distribution och underhåll med programvara och konsultservice. Våra kunder är verksamma inom vad vi kallar "the make, move and maintain market". - 100 procent av våra resurser är fokuserade på den marknaden - 100 procent av vår mjukvara är designad för den marknaden - 100 procent av vår erfarenhet kommer från den marknaden Intentia bildades 1984 och har mer än 3 000 installationer hos kund i ett 40-tal länder i hela världen. Vår produktportfölj omfattar för närvarande enterprise management, supplier relationship management, customer relationship management, supply chain management, value chain collaboration, enterprise performance management och workplace management. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök oss på www.intentia.com Intentia The Intelligent Choice

Ämnen

  • Ekonomi, finans