Gå direkt till innehåll
1 av 5 tycker att det är svårt att prata ekonomi med sin partner

Pressmeddelande -

1 av 5 tycker att det är svårt att prata ekonomi med sin partner

Ordning och reda i privatekonomin gör det möjligt att fokusera på den eller dem som får hjärtat att klappa lite extra i vardagen. Men 1 av 5 svenskar tycker det är svårt att prata ekonomi med sin partner. En lika stor andel anser att deras kärleksrelation skulle må bättre om man var bättre på att hantera sin ekonomi och de vardagliga utgifterna. Situationen är vanligast bland yngre mellan 18 och 37 år och personer som har barn boende i hushållet.

Intrums årliga European Consumer Report baseras på en extern undersökning bland drygt 24 000 europeiska konsumenter, varav 1 000 svenska, som har svarat på frågor kring ekonomiskt välbefinnande, konsumtionsbeteenden och betalningsmönster.

Årets rapport visar hur pandemin har påverkat svenskars privatekonomi, men också generella attityder kring och upplevelser av den egna ekonomin. Resultatet pekar på att så kallade plånboksfrågor är en utmaning i många kärleksrelationer.

Många tycker att det är jobbigt att prata vardagsekonomi med sin partner
Var femte respondent, 19 procent, svarar att de tycker att det kan vara svårt att prata om privatekonomi med sin partner. Bland personer i åldrarna 18 till 37 år upplever 3 av 10 att frågan är en utmaning och högst andel hittas bland föräldrar som har barn boende hemma i hushållet; 33 procent. Bland äldre i grupperna 55-64 år och 65+ svarar enbart 11 procent respektive 5 procent att de tycker att det är besvärligt att prata med sin partner om frågor som rör den egna ekonomin.

”Privatekonomi är kanske inte det ämne man helst vill prata med sin partner om, men att ha en gemensam och tydlig bild av hushållets inkomster och utgifter lägger en bra grund för att slippa oväntade kostnader längre fram”, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef Intrum Sverige.

Bättre koll på ekonomin = bättre relation?
21 procent av samtliga respondenter uppger att deras relation skulle må bättre om de själva och deras partner var bättre på att hantera räkningar och sparande. Även här svarar betydligt fler unga än äldre att frågan är en viktig faktor. 39 procent av personer mellan 18 och 21 år tror att relationen med deras partner skulle gynnas om vardagsekonomin kunde skötas på ett bättre sätt.

Var fjärde person mellan 18 och 37 år och i gruppen föräldrar med hemmaboende barn svarar också att den enda gången man bråkar med sin partner är när man har pratat om pengar. Bland föräldrar med barn boende i hushållet uppger 28 procent samtidigt att deras ekonomiska situation har varit en anledning till att stanna i en relation som man annars hade avslutat. Europagenomsnittet för gruppens svar på samma fråga är 20 procent.

“Pengar har ett enormt symbolvärde för oss. Att vi bråkar om dem handlar inte bara om kronor och ören, utan om vad de signalerar för oss – generositet, snålhet och hur mycket man investerar i relationen. Ett tips för att avdramatisera kommande prat om pengar med din partner är att inleda med att förmedla att din avsikt med samtalet är just att vårda relationen. Och kanske är det mest romantiska du kan göra för din partner inför Alla hjärtans dag att se över ekonomin, och på så vis investera i en vardag full av trygghet och omtanke?” säger Beate Undén, beteendevetare Rodolfo.

5 lifehacks för en sund privatekonomi

  1. Gör en gemensam budget så att både du och din partner får en tydlig överblick över vilka intäkter och utgifter ni har varje månad
  2. Betala era räkningar senast dagen innan förfallodatum
  3. Försök att hålla nere fasta kostnader
  4. Skriv aldrig under ett köpeavtal innan ni har läst alla villkor
  5. Om ni har pengar över i slutet av månaden - spara till era drömmar

Ladda ner hela European Consumer Payment Report 2020

Om European Consumer Payment Report 2020
European Consumer Payment Report baseras på en extern undersökning med fler än 24 198 deltagande konsumenter i Europa, varav 1 000 i Sverige. Rapporten innehåller insikter om europeiska och svenska konsumenters vardagsekonomi; hur man konsumerar och möjligheten att få den egna ekonomin att gå ihop. Undersökningen genomfördes av Longitude mellan den 28 augusti och den 5 oktober 2020. Hela rapporten finns tillgänglig på intrum.com/ecpr2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Franck
Presskontakt Intrum Sverige
+46 (0)709 78 72 74
karin.franck@intrum.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2020 hade bolaget intäkter på 16,85 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Kontakter

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Presskontakt Brand & Communications Director, Scandinavia +47 970 123 50

Välkommen till Intrum Sverige!

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Intrum Sverige
Sicklastråket 4
105 24 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum