Gå direkt till innehåll
Kärleken eller pengarna? En av sju svenskar har stannat i en parrelation av ekonomiska skäl

Pressmeddelande -

Kärleken eller pengarna? En av sju svenskar har stannat i en parrelation av ekonomiska skäl

Det sägs att sann kärlek inte kostar. Men faktum är att pengar kan vara en viktig faktor bakom beslut om att stanna i eller lämna en parrelation. En färsk undersökning som Intrum genomfört visar att en av sju svenskar, 14 procent, har valt att stanna i en relation av ekonomiska skäl. Undersökningen visar också att var nionde person, 11 procent, svarar att pengar har varit en orsak till att en kärleksrelation har tagit slut.

Det framgår i den årliga europeiska konsumentrapporten European Consumer Payment Report 2018 där 24 398 européer svarat på frågor om sin hushållsekonomi. Sammanlagt deltog 1 011 svenskar i undersökningen.

Resultatet visar att svenskarna hör till de européer som i störst utsträckning har möjlighet bryta upp när kärleken har tagit slut - och därmed slipper ha allvarliga bråk om pengar. I till exempel Frankrike svarar till hela 23 procent att man har behövt stanna i en relation för att klara sin ekonomi.

- Det är glädjande att se att de flesta svenskar inte behöver låta ekonomin styra i valet av partner. En långvarig högkonjunktur och en förhållandevis jämställd arbetsmarknad kan vara några förklaringar till att svenskar hör till de européer som i störst utsträckning kan separera pengar och kärlek, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige.

I vilken utsträckning pengar är en källa till bråk i kärleksrelationer eller till att man väljer att stanna kvar i en relation man egentligen vill lämna, skiljer sig relativt mycket åt mellan konsumenter i olika europeiska länder.

Högst andel personer som avslutat en relation till följd av bråk om pengar finns i Grekland (25 procent), följt av Spanien (20 procent) och Storbritannien (20 procent). Lägst andel som bråkat och gjort slut av ekonomiska skäl hittas i Estland (7 procent), Tjeckien (9 procent) och Danmark (10 procent).

Andelen som istället blir kvar i en relation av ekonomiska skäl är alltså störst i Frankrike (23 procent), följt av Spanien (21 procent) och Storbritannien (19 procent). Minst benägna att stanna kvar i en relation på grund av ekonomin är man i Estland (8 procent), Tjeckien (10 procent) och Litauen (11 procent).

- Det är lätt hänt att då och då bli oense om ekonomin, men det finns knep för att undvika att plånboksfrågor tar överhanden. Att följa en månadsbudget och anpassa kostnader efter den individuella inkomsten kan vara en bra början, tillägger Fredrik Backman.

Om Intrum European Consumer Payment Report 2018
Totalt medverkade 24 398 respondenter i åldrarna 18-65 från 24 europeiska länder, varav 1 011 från Sverige. Undersökningen genomfördes under september månad 2018 och innehöll frågor om hushållens ekonomi.


Hela rapporten kan laddas ner här

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro i 24 länder i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Presskontakt

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Presskontakt Brand & Communications Director, Scandinavia +47 970 123 50

Relaterat innehåll

Välkommen till Intrum Sverige!

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Intrum Sverige
Sicklastråket 4
105 24 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum