Gå direkt till innehåll
Unga vill lära sig mer om privatekonomi

Pressmeddelande -

Unga vill lära sig mer om privatekonomi

Privatekonomi är sedan 2011 en del av undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet. Men Sveriges unga efterfrågar mer kunskaper – 6 av 10 unga mellan 16 och 24 år vill lära sig mer om ämnet, och endast 21 procent anser att man har fått lära sig tillräckligt om ekonomi i skolan för att kunna klara sig på egen hand som vuxen, och flytta hemifrån.

Det visar en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av kredithanteringsföretaget Intrum.

I undersökningen har ett riksrepresentativt urval av 1 046 unga svenskar mellan 16 och 24 år tillfrågats om hur man ser på den egna ekonomin, sina kunskaper i ämnet och sin ekonomiska framtid.

– Trots att privatekonomi ingår som obligatorisk del i den svenska skolutbildningen, såväl på högstadiet (Hem- och konsumentkunskap) som på gymnasiet (Samhällskunskap 1a och 1b) visar undersökningen att det fortsatt finns ett behov och intresse av att öka kunskapen kring hur man hanterar sin privatekonomi, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige.

Stor efterfrågan på mer kunskaper i privatekonomi
Bland 16–18 åringarna svarar 36 procent att man vill lära sig mer om hur den egna ekonomin sköts, följt av 70 procent bland personer mellan 19 och 21 år. I gruppen som är 22-24 år uppger hela 72 procent att man skulle vilja få mer kunskaper i ämnet.

– Vi ser att andelen som anser att man behöver lära sig mer om hur man hanterar den egna ekonomin ökar med åldern. En möjlig förklaring till detta är att ansvaret för den egna ekonomin blir större i takt med att man blir äldre och till exempel flyttar hemifrån, och får utökade insikter om ämnets betydelse, fortsätter Fredrik Backman.

Endast 21 procent av de unga i samtliga åldersgrupper anser att man har fått lära sig tillräckligt om privatekonomi i skolan för att kunna klara sig helt på egen hand som vuxen. 43 procent upplever att skolans undervisning i ämnet har varit otillräcklig, medan 34 procent anser att man skulle kunna sköta den egna ekonomin i ett eget boende med en del eller mycket stöd av föräldrar eller andra vuxna i närheten.

– Det är värt att lyfta fram att en så pass låg andel av de unga upplever att skolans undervisning om privatekonomi täcker in det man behöver kunna för att klara sig som vuxen. Det skapar ett behov av kompletterande information från vuxna i den ungas närhet, alternativt att man kan tillgodogöra sig kunskapen på egen hand, avslutar Fredrik Backman.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 26 april–1 maj 2019. Totalt intervjuades 1046 personer i åldern 16-24 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Om Intrum 
Intrum är Sveriges största leverantör av kredithanteringstjänster. Vi hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Som en del av vårt hållbarhetsarbete driver vi sedan 2016 utbildningsinitiativet Spendido, en kostnadsfri interaktiv online-lektion skapad för lärare och studenter för att utbilda eleverna i hur man effektivt hanterar sin personliga ekonomi. 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Franck, pressansvarig, +46 70 978 72 74
karin.franck@intrum.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro i 24 länder i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Presskontakt

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Presskontakt Brand & Communications Director, Scandinavia +47 970 123 50

Relaterat innehåll

Välkommen till Intrum Sverige!

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Intrum Sverige
Sicklastråket 4
105 24 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum