Gå direkt till innehåll
Idag lyfte Sveriges första kommersiella drönarleverans med mat från en lokal restaurang i Halmstad till ett par vid Tylösand.
Idag lyfte Sveriges första kommersiella drönarleverans med mat från en lokal restaurang i Halmstad till ett par vid Tylösand.

Pressmeddelande -

Halland först med kommersiell drönarleverans

Efter flera tester, genomförde idag Region Halland i samarbete med drönarentreprenörerna Aerit, Sveriges första kommersiella drönarleverans. Leveransen var ett paket med halländsk mat som flögs från en lokal restaurang till Tylösand strand i Halmstad.

– Det har jobbats länge för att få igenom den här testflygningen och att vi fått tillstånd och kunnat genomföra flygning, ser vi som ett stort genombrott. Med det här testet vill vi belysa behovet av och möjligheterna som finns med smart mobilitet och nya hållbara transportmetoder, säger Jimmy Sandberg, strateg på Region Hallands näringslivsavdelning.

Drönare används redan idag för att transportera medicinsk utrustning som blodprodukter, hjärtstartare och andra hjälpmedel. Men för kommersiella aktörer har, fram tills idag, ingen fått tillstånd att flyga.

Hoppas på fler drönarleveranser
– Halland är ett logistiskt nav och eftersom vi fokuserar på en hållbar och fortsatt funktionell och tillgänglig framtid, är det viktigt för oss att lyfta fram och möjliggöra utveckling inom områden som till exempel smart mobilitet. Vi vill också fokusera på tekniska lösningar som bidrar till att utveckla vår landsbygd, säger Bo-Josef Eriksson, regional utvecklingsdirektör på Region Halland.

Med en växande e-handel är behovet av nya logistiklösningar stort. En fördel med drönare, jämfört med dagens traditionella transportmetoder, är att de kan leverera gods med betydligt lägre klimatpåverkan. Dessutom kommer det vara möjligt att utföra leveranserna till en avsevärt lägre kostnad.

– Inom klimatfrågan är det nödvändigt att gå från ord till handling. Att använda klimatsmarta drönare är en konkret lösning på en viktig utmaning. Att vi som region kan göra något som bidrar till ökad kunskap och fortsatt utveckling är viktigt, menar Bo-Josef Eriksson.

Dagens flygning – ett startskott
Dagens drönarflygning är ett samarbete mellan Invest in Halland, Region Halland och drönarentreprenörerna Aerit.

Region Hallands ambition är att samla aktörer inom området för att dela kunskap och inspiration och under Halland Tech meet, senare i höst, kommer det genomföras panelsamtal inom området smart mobilitet. Förhoppningen är att dagens flygning ska bli startskottet som inspirerar till fler innovativa samarbeten mellan region, näringsliv, forskning och akademi inom området smart mobilitet.

- Vi ser redan idag ett stort intresse från flera företag här i regionen att delta i det fortsatta projektet och testa drönarflygningar för egna leveranser, säger Jimmy Sandberg. 


Bifogade bilder och film från dagens drönarleverans får användas fritt för publicering. Foto: Region Halland / Solkatt/bsfxmedia

Faktaruta:

  • 86% av alla paket som beställs via Amazon väger under 2 kg och skulle kunna levereras med drönare.
  • Om leveranssätten fortsätter som idag beräknas antalet leveransfordon i de 100 största städerna globalt öka med 36% under det kommande decenniet.
  • 2025 beräknas 20-25% av alla paket levereras samma dag som beställning är gjord.
  • I framtiden beräknas helt autonoma drönarsystem kunna utföra leveranser till en kostnad på under 10 kronor/leverans.
  • Att använda drönare som leveransmetod ökar möjligheterna för en bättre service och täckning på landsbygden.
  • I en rapport som släpptes av Världsekonomiskt forum 2020 föreslogs att leveransfordon skulle ersättas med drönare.
    (Källa: Aerit)

För ytterligare information

Om Sveriges första kommersiella drönarleverans:
Jimmy Sandberg, strateg på Näringslivsavdelningen, Region Halland
Mobil: 0760-48 81 82
E-post: Jimmy.Sandberg@regionhalland.se

Om drönare, teknik & logistik:
Alexander Perrien, VD Aerit
Mobil: 0723-63 09 29
E-post: alex@aerit.io

Om Invest in Halland
Invest in Halland är en regional verksamhet med uppdrag att bidra till internationella investeringar och etableringar i Halland. Vi arbetar med att utveckla Halland som affärsdestination och hjälper internationella företag att investera och expandera i Halland. Vi erbjuder kostnadsfri och konfidentiell vägledning genom etableringsprocessen samt bidrar med värdefulla nätverk och kontaktvägar.

About Aerit
Aerit is a sustainable drone delivery service based in Stockholm, Sweden. Our mission is the democratization of access to goods and services regardless of location, weather, time of day, or personal ability. Our delivery platform connects businesses with their customers using our autonomous Nimbi drones. Nimbi is capable of both pick-up and delivery without the need for additional infrastructure.


Ämnen

Kategorier


Invest in Halland är en regional verksamhet med uppdrag att bidra till internationella investeringar och etableringar i Halland.

Vi arbetar med att utveckla Halland som affärsdestination och hjälper internationella företag att investera och expandera i Halland. Vi erbjuder kostnadsfri och konfidentiell vägledning genom etableringsprocessen samt bidrar med värdefulla nätverk och kontaktvägar.

www.investinhalland.com

Presskontakt

Jimmy Sandberg

Presskontakt kommunikationsansvarig Invest in Halland och Visit Halland 0760-488182

Sophie Holmqvist

Presskontakt Kommunikatör Invest in Halland 0790-982136

Välkommen till Invest in Halland!

Har du tänkt på att livet är en del av näringslivet? Om du vill bygga en verksamhet som håller och växer långsiktigt, måste livet utanför företaget också fungera. För dig, din familj och dina anställda. Därför ska du investera i Halland, den bästa livsplatsen.

Invest in Halland är ett initiativ av Region Halland tillsammans med de halländska kommunerna.

Invest in Halland
Box 517
301 80 Halmstad
Sverige