Pressmeddelande -

Högt deltagande i Öresunds erbjudande att courtagefritt köpa eller sälja aktier

Investment AB Öresund (publ):s ("Öresund") aktieägare har erbjudits möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande jämna handelsposter. Anslutningen i erbjudandet blev hög, 1.800 aktieägare av de 5.000 aktieägare som omfattades av erbjudandet anmälde sig för köp eller försäljning. Sammantaget resulterade anmälningarna i nettoköp av 24.300 aktier. Av anmälningarna avsåg 800 försäljningar och 1.000 köp. Försäljningarna medför att antalet ägare i Öresund reduceras, vilket minskar bolagets förvaltningskostnader. "Det är mycket positivt att anslutningen blev så hög, drygt 35 procent av de omfattade aktieägarna deltog i erbjudandet. Dessutom är det glädjande att 1.000 ägare tog chansen att öka sitt innehav av Öresund­aktier. Vi är glada för detta förtroende och lovar våra aktieägare att, som alltid, göra vårt bästa för att leva upp till deras förväntningar." säger Öresunds VD Mats Qviberg i en kommentar. Stockholm den 31 maj 2006 Mats Qviberg Verkställande direktör Eventuella frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.

Ämnen

  • Ekonomi, finans